วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร
/เมื่อวันที่  2  ตุลาคม 2566  นายธนาธร    จึงรุ่งเรืองกิจ   ประธานคณะก้าวหน้า  นายไกลก้อง ไวทยการ   ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายมูลนิธิคณะก้าวหน้า  นายวีรยุทธ    สร้อยทอง  นักนโยบายน้ำประปาดื่มได้  นายอัครพล   ทองพูน  นักนโยบายสิ่งแวดล้อม  นายนพดล   ฉัยยา นายก อบต.โพธิ์ไทร  ลงพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอดอนตาล   จังหวัดมุกดาหาร   เพื่อติดตามโครงการกองทุนขยะเพื่อฌาปนกิจตำบลโพธิ์ไทร จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2565  ซึ่งตั้งแต่จัดตั้งมาจนถึงปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 428 ครัวเรือน  โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่ต้นทางและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านขยะในระดับชุมชนให้เป็นสวัสดิการทางสังคมในลักษณะของกองทุนฌาปนกิจ ที่จะช่วยสนับสนุนสมาชิกของกองทุนในค่าใช้จ่ายการจัดการศพเมื่อมีสมาชิกครอบครัวของกองทุนเสียชีวิตลง  ระยะเวลาในเดือนตุลาคม 2565 – เดือนสิงหาคม 2566  กำจัดขยะไป 54,728 กิโลกรัม  พร้อมทั้งหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน โดยมีแผนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามแนวแม่น้ำโขง มีความกว้างจากริมฝั่งแม่น้ำโดยเฉลี่ย 10 เมตร และด้วยสภาพของพื้นที่ที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ทำให้มีศักยภาพในการพัฒนา
     หลังจากนั้นนายธนาธร   จึงรุ่งเรืองกิจ  พร้อมคณะฯ   ได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยมีนายทองออน   สิงห์สุ  นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมทีมงานให้การต้อนรับที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนทราย เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปกิจกรรมการรับซื้อขยะจากสมาชิกโครงการกองทุนขยะเพื่อฌาปนกิจ วัดมงคลโสภา ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร  ปัจจุบันโครงการกองทุนขยะเพื่อฌาปนกิจ มีสมาชิกกว่า 600 ครัวเรือนแล้ว จากราว 2,500 ครัวเรือนของตำบลโพนทราย โดยมียอดรับซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 50 ตันต่อเดือน และได้เดินทางไปติดตามโครงการที่เทศบาลตำบลหนองแคน ต.หนองแคน  อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร  โดยมีนายบรรจง  ไชยเพชร  นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน  ให้การต้อนรับพร้อมทั้งสรุปรายละเอียดและเยี่ยมชมโครงการสวนสุขภาพและสนามกีฬาบ้านก้านเหลือดง  โรงผลิตประปาดื่มได้ และจุดแยกขยะส่วนกลางชุมชน  ตามโครงการกองทุนขยะเพื่อฌาปณกิจ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อสม.ที่ทางพรรคก้าวไกลได้มอบเครื่องวัดสัญญาณอัจฉริยะ(Vital Sign)


ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร  /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม                                                                     อ.ป๊อบพระสีวลี24ช.ม. เปิดตำนานพระสีวลีเถระ มหาลาภ
เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 ต.ค. 2566 
ผู้สื่อข่าวสอบถาม
อ.ป๊อบพระสีวลี24ช.ม. เจ้าของหมวก24ใบ งานราษฏร์งานหลวง ใช้เวลาให้คุ้มค่า ครั้งนี้เตรียมความพร้อม มาเล่าเรื่อง เปิดตำนานพระสีวลีเถระ มหาลาภ ความจริงถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรที่ทุกคนที่ติดตาม ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์พระสีวลี ก็เคยสร้างมาแล้ว เป็นข่าวดังมาเมื่อต้นปี 2563 แต่มีเป้าหมายสำคัญที่แท้จริง สำหรับพุทธบริษัท4 ไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดสร้างพระสีวลีสูง77เมตรวัดป่าม่วงมีชัยจังหวัดบึงกาฬ ,โครงการประดิษฐานพระสีวลี789องค์ทั่วไทย ซึ่งอ.ป๊อบพระสีวลี24ช.ม.ก็เป็นผู้ประกอบศาสนพิธีด้วยตนเองกว่า 600 วัดทั่วประเทศ และพันธกิจต่างๆ ทั้งทางโลกทางธรรมอีกมากมาย มีพละกำลังผู้เสียสละศรัทธามั่นใจที่จะผนึกกำลังเพื่อถ่ายทอดให้แก่สังคม ไม่ว่าจะเป็น หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ - นายสหรัตน์ นพรัตน์-เอพศิน – ฟิวส์กิติกรที่ปรึกษา ฯลฯ และรวมถึงศิลปินดาราสายบุญ พร้อมทั้งญาติธรรม กัลยาณมิตร จำนวนมาก
แต่ครั้งนี้ถือว่า เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะเราเคยแต่รับฟังเรื่องราวพระสีวลีเถระ กันมามากแล้ว บางท่านที่พึ่งเริ่มรู้จัก ไม่รู้จัก ก็ไปดูศึกษาผิดๆ ถูกๆ ทำให้ไม่เข้าใจถึง การเผยแพร่ อริยะบุคคลพระนามพระสีวลีเถระ มหาลาภ อย่างตรงประเด็น ทำให้เกิดความเสื่อมได้ หากไม่ศึกษาให้ดี ก็จะกลายเป็นความเสื่อมของคนทั่วไป คิดว่าพากันมัวเมา เนื่องจากอิทธิพลของพระสีวลีเถระ มักจะดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์ และมีลาภมาก ตามความสามารถที่ได้รับการยกย่อง จากพระโคตรมะ สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่อยู่ระหว่างที่พระองค์ทรงมีพระชนม์ชีพ
เพื่อให้การถ่ายทอด ความรู้ได้ทั้งนามธรรม และรูปธรรม จึงได้รับการถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาจากหนังสือวิทยานิพนธ์ วิชาปรัชญา วิชาพุทธศาสนา หรืออิทธิพลพระสีวลีเถระ ชีวประวัติพุทธสาวก   และตำราต่างๆ ที่บุคคลสำคัญในทางพระพุทธศาสนา ได้เคยเรียบเรียงไว้อย่างดี
จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจ ที่ชื่นชอบ ประสงค์สงค์ที่จะรับฟัง เรื่องราวการศึกษค้นคว้า สามารถติดตามได้ทางช่องทาง FACEBOOK FANPAGE : มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ ทุกวันเวลา 19.00 น. บางก็อาจโพสต์เป็นบทความ บ้างก็อาจบันทึกเป็นเรื่องเล่าพากษ์ หรือนำบางตอนของบทภาพยนตร์พระสีวลี มาสลับให้ได้ซึบซัลโดยจะมีการเล่าตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และตั้งข้อสังเกตุที่มาที่ไปอย่างละเอียดตามลำดับ ไม่ว่าจะเป็นแนวความคิด หรือหลักฐานที่เชื่อถือได้มาเป็นบรรทัดฐาน เหมาะสำหรับพระสงฆ์ พุทธบริษัท4 และผู้ที่ชื่นชอบในพระสีวลีเถระ มหาลาภ 
ได้นำไปเผยแพร่ต่ออย่างถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของ การเผยแพร่ธรรมะพระพุทธเจ้า ที่ผ่านสาวก ผู้มีนามว่าพระสีวลีเถระมหาลาภ ต้นแบบของบุคคลตัวอย่าง ในความอุดมสมบูรณ์ และมีลาภมาก 

ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์โฆษณา ได้ที่กองอำนวยการ โทร.063-789-6935 หรือติดตามได้ที่ ช่องทาง Youtbue / FACEBOOK / TIKTOK : สมาคมสื่อมวลชน ออนไลน์
#สมาคมสื่อมวลชนออนไลน์ #มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ                     ผู้นำเสนอข่าว นายโชตณภร บวรมหาบุญบารมี บก.ข่าวัฒนธรรม
 รายงานข่าว

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
“ทรู คอร์ปอเรชั่น” เตรียมออกหุ้นกู้อายุ 1-10 ปี อันดับความน่าเชื่อถือระดับ A+ ดอกเบี้ย [3.12 – 4.80]% คาดเปิดให้จอง 2 – 6 พฤศจิกายน 2566
 
กรุงเทพฯ : 2 ตุลาคม 2566 - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำอันดับ 1 ของไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน 5 ชุด อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง [3.12-4.80]% ต่อปี ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A+ แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จากทริสเรทติ้ง สะท้อนความแข็งแกร่งของสถานะบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมระหว่างทรูและดีแทค ที่มีความมั่นคงยิ่งขึ้นทั้งในธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล คาดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2566 โดยมีธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงศรีอยุธยา ซีไอเอ็มบี ไทย และยูโอบี เป็นผู้จัดจำหน่าย รวมถึงการขายผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “การออกหุ้นกู้นี้เป็นการออกหุ้นกู้ภายใต้บริษัทใหม่ “ทรู คอร์ปอเรชั่น” ที่มีรากฐานแข็งแกร่งยิ่งขึ้นภายหลัง การรวมจุดแข็งระหว่างทรูและดีแทค  เพิ่มศักยภาพความพร้อมอย่างเต็มที่ในฐานะบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำอันดับ 1 ของไทย โดยมีจำนวนลูกค้าผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบรอดแบนด์มากที่สุดในประเทศ ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งต้องการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคง กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลบวกจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและให้ผลตอบแทนที่ดีสำหรับการลงทุนเพื่ออนาคต โดยเฉพาะกับผู้ลงทุนที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีความมั่นคงออกโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เราให้ความสำคัญกับการยกระดับการดำเนินงาน และส่งมอบคุณค่าที่ดียิ่งกว่าสู่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย พร้อมเปิดโอกาสให้นักลงทุนร่วมเติบโตไปด้วยกันกับบริษัทใหม่ที่พร้อมเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจดิจิทัลที่มีศักยภาพการเติบโตสูง”

บริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ A+ แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ซึ่งสะท้อนถึงสถานะความเสี่ยงด้านการเงินและด้านธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น ทั้งตำแหน่งทางการตลาด (market position) ที่แข็งแกร่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ เสริมทัพด้วยโครงข่ายทั่วประเทศ ชุดคลื่นความถี่ที่ครอบคลุม และชื่อแบรนด์ที่ผู้บริโภคคุ้นเคย อีกทั้งปัจจัยบวกด้านเศรษฐกิจระดับมหภาค อาทิ ตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของ GDP ประเทศไทย อันเนื่องมาจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

หุ้นกู้ครั้งนี้จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป (Public Offering) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัท โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 2 –  6 พฤศจิกายน 2566 มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายจำนวน 5 ชุด ดังนี้

1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.12-3.22]% ต่อปี

2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.70-3.85]% ต่อปี

3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.00-4.15]% ต่อปี

4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.35-4.45]% ต่อปี

5. หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.50-4.80]% ต่อปี (ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่ 5)

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking

• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02 888 8888 กด 819 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1572 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน KMA

• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน แอป CIMB Thai Digital Banking

•   ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 285 1555

สำหรับผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet สามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการสมัคร TrueMoney Wallet Application และวิธีการจองซื้อ ได้ที่เว็บไซต์ www.truemoney.com หรือติดต่อขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โทร. 1240 กด 6
____

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
เมืองพัทยา ต้อนรับฮีโร่ วินเซิร์ฟเอเชียนเกมส์อบอุ่น
    วันที่ 2 ต.ค.66 มีรายงานว่า คณะนักกีฬาวินด์เซิร์ฟทีมชาติไทย นำโดย นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
    ตามที่สมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาวินด์เซิร์ฟทีมชาติไทย ร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 หางโจวเกมส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 ก.ย.–8 ต.ค.2023 ปรากฏว่า ทีมนักกีฬาวินด์เซิร์ฟทีมชาติไทยทำผลงานได้เกินความคาดหมาย
     โดยในประเภทวินด์เซิร์ฟ RSX หญิง "น้องดาว" ศิริพร แก้วดวงงาม ได้เหรียญทอง และประเภท RSX ชาย "โอ๊ต" ณัฐพงษ์ โพธินพรัตน์ ได้เหรียญเงิน และ "น้องพลอย” อธิชา หอมระรื่น นักกีฬาวัย 18 ปี ได้เหรียญทองแดง ในรุ่นไอคิวฟอยล์บุคคลหญิง 
    โดย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาฮีโร่เอเชียนเกมส์ พร้อมกล่าวว่า นักกีฬาทั้งหมดได้ทำอย่างเต็มที่ จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนไม่ใช่แค่เมืองพัทยา ถือเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นอย่างยิ่ง ต้องขอบคุณทุกคนที่ทำให้คนไทยมีความสุข
    ด้าน นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นักกีฬาวินด์เซิร์ฟทีมชาติไทย สร้างผลงานที่เกินความคาดหมาย โดยหลังจากนี้ต้องไปทำการฝึกซ้อมและแข่งขันต่อที่ฮ่องกง, เสินเจิ้น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน และโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในกีฬาโอลิมปิก 
    ปัจจุบัน สมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสมจากภาครัฐ ทำให้สมาคมต้องหางบประมาณสำหรับนักกีฬา เพื่อให้นักกีฬาวินด์เซิร์ฟสามารถแข่งขันในรายการต่างๆ ได้ อยากให้รัฐบาลฟื้นโครงการหนึ่งสมาคมกีฬาหนึ่งรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้นักกีฬาได้มีค่าใช้จ่ายในการสู้ศึกการแข่งขันในรายการต่อๆ ไปด้วย
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
#เพชรบูรณ์ 29 ก.ย. 2566 เวลา 09.00 น.
พ.ต.ท.วิสุทธิ์ ภิมาลย์ รอง ผกก.สส.สภ.บึงสามพัน,พ.ต.ท.สมยศ พรหมบุตร สวป.ฯ,พ.ต.ต.วัชรินทร์ อักษร สว.สส.ฯ(Local CAT)และ ด.ต.สุทิน เทพารส ผบ.หมู่(ป.)ฯ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาการถวายความปลอดภัย แก่ข้าราชการตำรวจ Local CAT จิตอาสา 904 และข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 โดยมี พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ  รอง ผบช.ภ.6 เป็นประธานและมีข้าราชการตำรวจประกอบด้วย
พล.ต.ต.ฐเดช กล่อมเกลี้ยง ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์,พ.ต.อ.ศุภสวัสดิ์ ศรีนาคา รอง ผบก.ฯ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมสุดสงวน ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์
           สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ