วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สุรินทร์ – กองกำลังสุรนารี โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ปฏิบัติการ “พราน 26 บุกลุยเข้าช่วยเหลือประชาชนส่งมอบความห่วงใยและน้ำใจด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น” ให้ประชาชนตามแนวชายแดนแทนความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของกองทัพบก ในช่วงโควิด – 19

ที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ กองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26                    
ส่งมอบความห่วงใยและน้ำใจให้ประชาชนตามแนวชายแดนพร้อมทั้งพบปะเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน                 ในรูปแบบปฏิบัติการ “พราน 26” บุกลุยเข้าช่วยเหลือประชาชนคนไทยบนผืนแผ่นดินบริเวณชายแดนไทย ส่งความห่วงใยและน้ำใจด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์                    
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 แทนความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของกองทัพบก บริเวณบ้านกระทม หมู่ที่ 4 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์
พันเอก บุญส่ง  พรมนิล   ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) กล่าวว่าปฏิบัติการ “พราน 26” บุกลุยเข้าช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนคนไทยบนผืนแผ่นดินบริเวณชายแดนไทย ซึ่งกองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ปฏิบัติภารกิจหลักในการป้องกันประเทศด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนและการปกป้องอธิปไตย สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติ การช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพบกและรัฐบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถ ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น ศรัทธาของกองทัพไทย               และประชาชน ดังนั้นขอให้มีความมั่นใจว่าทหารทุกคนเกิดมาต้องเสียสละเพื่อประเทศเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ถือว่าทหารเป็นเสมือนลูกหลานในครอบครัวเดียวกัน ในการมอบน้ำใจเล็กๆ                   ในวันนี้ แทนความห่วงใยให้ประชาชนได้ต่อสู่ต่อไป และทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส                    โดยประชาชนได้ยกมือไหว้ขอบคุณทั้งน้ำตาเป็นความรู้สึกขอบคุณกองทัพบกที่ออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่านทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 โดยหน่วยพึงกระทำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยาม                            ที่ประชาชนเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 แทนความห่วงใย                                     จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของกองทัพบก “ เพราะพวกเราคือทหารของประชาชน”
ภาพ/ข่าว : ไทบ้าน  นิวส์ (พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร)
“เอกชัย//ทันใจนิวส์//รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ