วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ผอ.สทบ. ลงพื้นที่กองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือ หมู่ 2 จ.สมุทรปราการ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ “เพิ่มรายได้ด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน”

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
เวลา 14.00 น.


นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ผอ.สทบ.) พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม, นายสุชาติ กันนิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ กทบ. , นายธนันชัย บุญมาก หัวหน้า สทบ.สาขา 11 และคณะ เข้ากราบสักการะ หลวงพ่อโตพระประธานในพระอุโบสถ และกราบนมัสการ พระครูสุนทรพัฒนกิจวิธาน เจ้าอาวาสวัดสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมี นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธกส. สำนักงานใหญ่, นายสุรศักดิ์ วงษ์เหม ผู้ทรงคุณวุฒิ กทบ. , นายสุรชาติ กันนิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ กทบ., นายปรเมศร์ อย่างธารา ประธานเครือข่าย กทบ. จังหวัดสมุทรปราการ, นายพะยอม วิสุทธิรัตน์ ประธานเครือข่าย กทบ. จังหวัดจันทบุรี และนายธนันชัย บุญมาก หัวหน้า สทบ.สาขา 11 มี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, น.ส.สุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ, นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์, นายฉัตรชัย เวชสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ, นายชาตรี อ่วมสอาด นายก อบต.นาเกลือ และ นายอภิศักดิ์ บุญแช่ม (ผู้ใหญ่ป๊าด) ประธานกองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือ/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2ฯ ให้การต้อนรับ และมี พ.ต.อ.ธนูเพชร ฉมาฤกษ์ ผกก.สภ.นาเกลือ คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความเรียบร้อย ด้วย

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. กล่าวว่า “สำหรับกองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือ ได้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการท่องเที่ยวชุมชน โดยกองทุนหมู่บ้าน สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในหมู่บ้านมีงานทำ มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังใช้เป็น “ต้นแบบ” เพื่อขยายแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานการท่องเที่ยวชุมชนโดยกองทุนหมู่บ้านในแต่ละจังหวัด ไปยังกองทุนหมู่บ้านอื่นๆ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น จึงต้องการหนุนการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อทดแทนนักท่องเที่ยวจากนอกประเทศที่ลดลง เป็นการช่วยกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว”

“สำหรับกองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือ นับว่าเป็นกองทุนที่เกิดจากภาคประชาชนซึ่งบริหารจัดการเอง คิดเอง ดำเนินการโดยมีภาครัฐไปร่วมให้ความรู้ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ซึ่งต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อก่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินหมุนเวียน จากการบริโภคภายในประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ  โดยเชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจในระดับฐานรากฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วแน่นอน” ผอ.สทบ. กล่าวทิ้งท้ายในที่สุด

จากนั้น นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. นำคณะเยี่ยมชมการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน รวมถึงลงเรือเพื่อเยี่ยมชมการสาธิตอาชีพและการแสดงสินค้าของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านนาเกลือ หมู่ 2 , ชมวิถีชีวิตคลองสรรพสามิตร และชมหลักเขตที่ 28 ซึ่งแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วย
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค (สภท.55 ปี)
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน
#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์
#T.Newsman007Online
“เอกชัย//ทันใจนิวส์//รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ