วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

จากเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตดอนเมือง ได้เพาะพันธุ์เป็น
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานรุ่นแรก ขยายต่อเป็นต้นกล้า มอบให้ชุมชนและประชาชนนำไปขยายพันธุ์เป็นรุ่นที่ 2 ต่อไป
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ได้ร่วมกับสำนักงานเขตดอนเมือง โดยนายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมืองได้มอบหมายให้กับนายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง นางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง นางศศิวิมล สุขศรีงาม หัวหน้าฝ่ายรักษาฯ นายสมชาย ชุ่มเมืองเย็น หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ร่วมกันมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทำการเพาะพันธุ์เป็นผลผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานรุ่นแรก ขยายต่อเป็นต้นกล้าแจกใ ห้กับชุมชนๆละ 10 ต้นพร้อมกับเมล็ดพันธุ์และมอบให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่อนำไปขยายพันธุ์เป็นรุ่นที่ 2  ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นพืชในครัวเรือน ที่ใช้รับประทานในครัวเรือน และเป็นพืชชุมชนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับสมาชิกในชุมชนด้วยกัน เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พึ่งพาตนเอง ในสถานการณ์ โควิด 19 ที่ต้องอยู่กับบ้าน ซึ่งต่อไปจะทำการขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์พระราชทานให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่ดอนเมือง
หนุ่ม บช.น.รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ