วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

  
     ข่าวประชาสัมพันธ์

 " เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน "

 "พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสและแหล่งที่พักพิงแก่ผู้สนับสนุนผู้ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้      ณ กองร้อยทหารพรานที่๔๗๐๙ ได้ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง " 
      เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น
       จ่าสิบเอก จักรี วงศ์คำจันทร์ นายสิบพยาบาลกองร้อย  กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๙ได้รับมอบหมายภาระกิจเป็นตัวแทน
ร้อยตรี ชวลิต เลี่ยมสุวรรณ ผู้บังคับกองร้อย
ทหารพรานที่ ๔๗๐๙ พร้อมด้วย ชป.กร.๘ ร่วม
กับ ศอ.บต. กำนันต.บาละ  ผกก.สภ.กาบัง , ปลัดต.
บาละ, เกษตรอำเภอกาบัง ,ผู้นำหมู่บ้าน และบัณฑิตอาสา ต.บาละ
ร่วมประชุมสภาสันติสุขประชาธิปไตย ตำบลบาละ  ประจำเดือน มิ.ย.๖๔ เพื่อพูดคุยสอบถาม และปรึกษาหารือปัญหาในหมู่บ้าน รวมทั้งแนะนำพืชผล ผลไม้เพื่อการเกษตรในพื้นที่ของพี่น้องประปชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผล
กระทบในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อวางแผนมาตราการเตรียมการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในขั้นต้น
ในพื้นที่ประชุม  ณ อาคาร อเนกประสงค์ ศูนย์พัฒ
นาเพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ม.๕  ต.บาละ  อ.กาบัง จว.ยะลา
โดยมี นายเอมรัน  วาเตะ กำนัน ต.บาละ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ ๕๐ คน 
การประชุมพบปะปรึกษาหารือทุกอย่างเรียบร้อย
 " ทหารพรานไม่ทอดทิ้งประชาชน อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน  " 

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ