วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Thailand Creative Cities Network 2021) 
ในรูปแบบออนไลน์ 
วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2564 
 
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564    
09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน ออนไลน์ โดยทางเจ้าหน้าที่ส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุมให้กับผู้เข้าร่วมงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์    
10.00 – 10.05 น. นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี 
ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (วีดีทัศน์)    
10.05 – 10.10 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเปิดงาน (วีดีทัศน์)    
10.10 – 10.15 น. พิธีเปิด 
กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (วีดีทัศน์) 
“สร้างสรรค์เมืองไทย สู่ เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก”    
10.15 – 11.15 น. ปาฐกถาพิเศษ 
เรื่อง “เมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนของยูเนสโก เป็นอย่างไร” 
โดย นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ 
ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม, 
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ    
11.15 – 11.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับวิทยากร    
11.30 – 13.00 น. พัก    
13.00 – 14.30 น. “การก้าวสู่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก” โดย นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อพท. 
นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวศรีสุรางค์ จูทอง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 
ผู้ดำเนินรายการ ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร    
14.30 – 14.45 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับวิทยากร    
14.45 – 16.15 น. “เส้นทางสู่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก” 
โดย นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายพิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาจารย์สุขสันติ์ ชื่นอารมย์ อาจารย์ประจำ / หัวหน้าศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รศ.ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกเเบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ดำเนินรายการ ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
16.15 – 16.30 น.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับวิทยากร

ว่าที่ร้อยตรี บุญธิญา คม หัวหน้าผู้สื่อข่าวส่วนกลาง ร่วมประชุมและรายงาน
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ