วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

"สนง.ป.ป.ช.อุทัยธานี" จัดกิจกรรม เวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต 
วันที่ 22 มิถุนายน 2564...
      สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินกิจกรรม เวทีชุ มชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต ซึ่งมีโค้ช สมาชิกชมรมฯ และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ฯ โดยในช่วงเช้าพื้นที่อำเภอบ้านไร่ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านผาทั่ง ตำบลห้วยแห้ง และช่วงบ่ายพื้นที่อำเภอลานสัก ณ อาคารอเนกประสงค์ ส.ป.ก. หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลานสัก โดยได้มีการสรุปผลการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดอุทัยธานี ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม การปลูกฝังความรู้จิตพอเพียงต้านทุจริตด้วยโมเดล STRONG อีกทั้งได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อที่จะกำหนดแนวทางในการป้องกันการทุจริตต่อไป...

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ