วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รางวัล"พชรสุวรรณ"รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลผู้อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2565 
วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานายวรวุฒิ อุตสาแท้ ประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ประธานการจัดงาน พร้อมด้วย ดร.จรัสศรี ทองทวน นายกสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และนายบัณทัต ฤทธิบุตร รองประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ผู้อำนวยการโครงการ งานประกาศรางวัล"พชรสุวรรณ" การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป ให้เกิดความภาคภูมิใจ และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้บุคคลที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงอุทิศตนบำเพ็ญเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ รวมถึงบริหารงาน การสรรสร้างผลิตภัณฑ์ ด้วยหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเป็นการยกระดับศักยภาพของเด็กสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างมีประสิทธิภาพ (Global Citizen)ในการนี้เหล่าดารา นักแสดง ศิลปิน นักร้อง ผู้สื่อ อาทิ คุณอ๋อม อรรคพันธ์ คุณ ทับทิม อัญรินทร์ คุณโม อมีนา คุณษา วรรณษา คุณวีนัสทีวีพูล คุณน้ำเพชร ฏีญาร์ภา คุณร็อค ขวัญลดา คุณสไปร์ทบาบาบิ ข่าวเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ด้วย 

และเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565  ณ Watergate Pavillion กรุงเทพมหานคร


นายวรวุฒิ อุตสาแท้ ประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม พร้อมด้วยนายบัณทัต ฤทธิบุตร รองประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม 

ในการเข้ารับรางวัล "คชสีห์ สิงหะเดชะ" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลผู้เป็นแบบอย่างดีเด่น ในฐานะ"ผู้ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพเยาวชนดีเด่น"

โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี ประธานในพิธี 

#สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม
#องค์กรเพื่อเด็กและเยาวชน


รายงานข่าว.นสพ.ทันใจนิวส์

โพสต์ข่าวแนะนำ

ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565  ในวันอาทิตย์ที่ 25 กัน...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ