วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล #รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
เป็นประธานเปิดมหกรรมสินค้าดี วิถีคนเมืองเหน่อ@Suphanburi ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซามหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า "เกษตรกรรมยั่งยืน เศรษฐกิจเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี สังคมมีความสุข" โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาจังหวัดในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการเกษตร ที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า และการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ให้สินค้าเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสร้างความเชื่อมั่น เกิดการแข่งขันทางการค้าและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะทำให้จังหวัดสุพรรณบุรีก้าวสู่ฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศต่อไป

สำหรับงานมหกรรมสินค้าดี วิถีคนเมืองเหน่อ @Suphanburi ในครั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร และแปรรูปโดยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร Smart Farmer Young Smart Farmer และผู้ประกอบการ ของทั้ง 10 อำเภอ ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนำมาแสดงและจำหน่ายสินค้า แสดงถึงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวสุพรรณบุรี กว่า 20 บูธ ประกอบด้วย แห้วหรือสมหวัง ขนมสาลี่สุพรรณ ไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็ม ผ้าตีนจกและผ้าทอพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิ เมล่อน มะเขือเทศเชอรี่ เป็นต้น ถือเป็นโอกาสอันดีที่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ จะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี สู่ชาวจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด
เพิ่มรายได้ สนับสนุนผู้ผลิต ให้ผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งนี้

มหกรรมสินค้าดี วิถีคนเมืองเหน่อ@Suphanburi 
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 
ณ เซ็นทรัลพลาซามหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ