วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อธิบดีกรมประมง.สั่งระดมทีมออกให้ความช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกร ชาวประมง ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.สิชล  อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
 จากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาพอากาศในช่วงวันที่ 4-7เมษายน 2565 ว่าอิทธิพลของลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งขณะนี้ได้เกิดเหตุอุทกภัยและสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร ชาวประมงและประชาชนในพื้นที่อำเภอสิชล และอำเภอขนอม จังหวันครศรีธรรมราช แล้วนั้น

 นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงมีความห่วงใยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้สั่งการให้หน่วยงานของกรมประมงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ระดมทีมเจ้าหน้าที่ออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ชาวประมง และประชาชน ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในอำเภอสิชล และอำเภอขนอม จังหวันครศรีธรรมราช เป็นการเร่งด่วนอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยบูรณาการให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้เรือตรวจการประมงอพยพประชาชนไปอยู่อาศัยในที่ปลอดภัย การมอบเครื่องอุปโภค - บริโภคเพื่อช่วยเหลือการยังชีพในเบื้องต้น พร้อมเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อรับแจ้งการร้องขอความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนอกจากนี้ ยังได้สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ประมงลงพื้นที่เพื่อเข้าไปแนะนำและให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ชาวประมงเป็นการเฉพาะหน้า  พร้อมเร่งทำการสำรวจความเสียหายหลังน้ำลดให้ครบทุกรายโดยมิให้ตกหล่นเพื่อเตรียมดำเนินการเยียวยาให้ความช่วยเหลือในระยะต่อไปทั้งนี้ สำหรับพี่น้องเกษตรกร ชาวประมง และประชาชน ที่ประสบปัญหาหรือได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยดังกล่าว สามารถประสานขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือได้จาก “ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการประมง” หรือ “ศปภ.ปม.”  ซึ่งกรมประมงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการดำเนินการระดับพื้นที่  โดยติดต่อได้ที่ สำนักงานประมงอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงในพื้นที่ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมง กรมประมง โทรศัพท์หมายเลข 0 2558 0218,02561 4740
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ