วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

บ้านปูรับรางวัลองค์กรหัวใจทองคำในฐานะองค์กรที่มุ่งช่วยเหลือประชาชน
และบรรเทาภัยโควิด-19
 
31 มีนาคม 2565 - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยนายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร (ขวา) 
เข้ารับ “รางวัลองค์กรหัวใจทองคำ” จากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ซ้าย) ในงาน 
Golden Heart Award ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ 
ณ ห้องบอลรูม MAYFAIR โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ทางสมาคมฯ มอบให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในการช่วยบรรเทาภัยโควิด-19 รวมถึงทำคุณประโยชน์ในการช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ด้อยโอกาส โดยตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา บ้านปูได้ให้การสนับสนุนการทำงานของสมาคมฯ ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และ “ถุงสู้ไปด้วยกัน” เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรด่านหน้า รวมถึงสนับสนุน “กล่องเราดูแลกัน” หรือ “Covid Care Box” ซึ่งบรรจุเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้าน รวมมูลค่ากว่า 16 ล้านบาท

บ้านปูดำเนินภารกิจภายใต้ “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” มูลค่ากองทุน 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบ้านปู 500 ล้านบาท โดยเน้นให้การสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานขาด

โพสต์ข่าวแนะนำ

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ