วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ศรัณย์วุฒิ หน.พรรคเพื่อชาติ จี้! รมต.กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เร่งออกโฉนด ให้ชาวอำเภอท่าปลา เสียสละที่ดินเพื่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ 
เมื่อ 53 ปีที่ผ่านมา “จุติ” ลั่นต้องสางปัญหาที่ดินให้เสร็จก่อนยุบนิคม รับปากประสาน “รัฐมนตรี ท็อป” แก้พื้นที่ป่าทับซ้อนช่วยชาวบ้าน 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 65 ผู้สื่อข่าว จ.อุตรดิตถ์ รายงานความคืบหน้ากรณีที่ นายวิทูล  นะถา อดีตนายกเทศบาลตำบลจริม พร้อมตัวแทนชาวบ้านจากพื้นที่ 5 ตำบล 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย พื้นที่หมู่ 1,2,5,6 และ 13 ตำบลจริม พื้นที่หมู่ 2,6,7 และ 12 ตำบลท่าปลา พื้นที่หมู่ 1,3, และ 10 ตำบลร่วมจิต  จำนวนกว่า 150 คน ออกมาเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมเกี่ยวกับที่ดินทำกิน รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ยอมเสียสละที่ดินอันอุดมสมบูรณ์เพื่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ ให้คนไทยทั้งประเทศได้มีไฟฟ้าใช้ ด้วยการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเดิม เข้าไปอยู่ที่ดินตามที่รัฐจัดสรรให้ ในเขตพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าใช้ทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อการครองชีพหรือ น.ค.1 ซึ่ง น.ค.1 จะถูกปรับเปลี่ยนเป็น น.ค.2 และ น.ค.3 หรือโฉนดภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2511 จนถึงปัจจุบันนี้ พ.ศ.เป็นเวลาถึง 53 ปีแล้ว ราษฎรที่ได้รับหนังสือ น.ค.1 รวมทั้งสิ้น 1,013 ราย จาก 5 ตำบล 12 หมู่บ้าน ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินทำกิน ตามที่รัฐบาลรับปากจะดำเนินตามขั้นตอนให้ ปรับเปลี่ยนจาก น.ค.1 เป็น น.ค.2 และ น.ค.3 หรือโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านในระยะเวลา 5 ปี ตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
 เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานในอนคตโดยเรียกร้องขอให้รัฐเร่งดำเนินออกเป็นโฉนดให้กับชาวบ้านที่อพยพมาทุกราย บริเวณหน้าที่ที่ว่าการอำเภอท่าปลา ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ นายศรัณย์วุฒิ  ศรัณย์เกตุ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ สส.อุตรดิตถ์ และ น.ส.รสรินทร์  ศรัณย์เกตุ กรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ บุตรสาวของสส.ศรัณย์วุฒิ พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านอำเภอท่าปลา ได้เข้ายื่นหนังสือขอเอกสารสิทธิที่ดินหรือโฉนดต่อนายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ขณะเป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตร ดิตถ์ เป็นการบริการช่วยเหลือสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง 
โดย นายศรัณย์วุฒิ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ กล่าวว่า ชางบ้านอำเภอท่าปลาเป็นผู้เสียสละเพื่อก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ ให้คนทั้งประเทศได้มีไฟฟ้าใช้ อพยพโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยและทำกินในที่ดินของนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดารตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 เวลาถึง 54 ปี มีเอกสารสิทธิ์เป็นเพียง น.ค.1 อีก 2 ปี หน่วยงานนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จะถูกยุบตัวลงไปแล้ว อ้างว่าพื้นที่ยังติดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ปัจจุบันมีกฎกระทรวง ได้ทำการเพิกถอนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาบางส่วน ในท้องที่ตำบลจริม ตำบลท่าปลา ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา และ ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์  ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านจึงมาเรียกร้องขอเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานในวันข้างหน้าต่อไป
จากนั้น หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ กล่าวว่า ชาวท่าปลาฝากบทกลอนบทหนนึ่งสั้นๆมาให้ นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ พร้อมข้าราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ข้าราชการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเด่นเหล็กได้ฟังบทกลอนสดว่า
“โอ้ท่าปลา สุดแสนช้ำ ต้องหนีน้ำมาอดน้ำ ทนทำนาบนหินผา 54 ปีที่ผ่านมา ชาวท่าปลาทนเพื่อใคร” ก่อนตัวแทนชาวบ้านจะยื่นหนังสือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
นายจุติ รมต.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กล่าวว่า หลังรับหนังสือขอเอกสารสิทธิที่ดินหรือโฉนดจากชาวบ้านแล้ว และได้มอบหมายเรื่องดังกล่าวให้นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้ดำเนินการต่อ เรื่องแรกที่ยืนยันคือนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านจังหวัดอุตรดิตถ์ จะยังไม่ถอนสภาพหรือปิดสภาพการเป็นนิคมฯในช่วงเวลา 2 ปีนี้ จนกว่าจะแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านจนจบ เรื่องที่สอง จะต้องประสานงานกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมประชุมหารือร่วมกันเพื่อให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านโดยนำภาพถ่ายทางอากาศที่ละเอียดมาใช้เทียบเคียงที่ดินของชาวบ้าน ที่ผ่านมาเคยเทียบเคียงภาพถ่ายแล้วพบว่ามีที่ดินอยู่จริงเกิน 15% เมื่อมีการประชุมจะเชิญ นายศรัณย์วุฒิ  ศรัณย์เกตุ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ สส.อุตรดิตถ์ และตัวแทนเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อปกป้องสิทธิพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้รักษากฏกติกา โดยตนขออาสาประสานงานกับวราวุธ ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระยะเวลาขั้นตอนการดำเนินการสั้นลงภายในไม่เกิน 2 เดือน มีเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพย์ฯ ลงตรวจสอบเรื่องของปัญหาในพื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนออกเป็นโฉนดที่ดินต่อไป

เอนก ธรรมใจ
รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ