วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ตามนัด อบจ.กระบี่ แต่งดำ เรียกร้องรัฐบาล และรมต.ที่เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนมติ ครม. และจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามประกาศ ก.ก.ถ.
กระบี่
04/04/65

ตามที่นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ทำหนังสือ ลงวันที่วันที่ 1 เม.ย. 2565 ถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทุกจังหวัด เรื่องการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่ อบจ.
และร่วมกันยื่นข้อเสนอ และเรียกร้องต่อรัฐบาล และรมต. ที่เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนมติ ครม. และจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามประกาศ ก.ก.ถ. พร้อมกับขอให้แสดงสัญลักษณ์ด้วยการแต่งกายชุดดำ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 4 เวลา 14.00 น.ที่หน้า อบจ.ทั่วประเทศ


เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 4 เม.ย.65 ที่บริเวณหน้า อบจ.กระบี่ นายสิทธชัย กิตติธรกุล รองนายก อบจ.กระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.กระบี่ ประมาณ 100 คน ได้พร้อมใจกันแต่งกายชุดดำ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์พร้อมถือทำป้ายข้อความเรียกร้องให้ทางรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่ อบจ.

พร้อมกันนี้ได้อ่านแถลงการณ์ ว่าตามที่ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดและในขณะนี้ ปรากฏว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับการถ่ายโอน ได้จัดทำข้อเสนอการจัดสรรงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยมิได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามประกาศฯคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทำให้กระบวนการถ่ายโอนภารกิจฯ และบริการสาธารณะในด้านสาธารณสุขได้รับผลกระทบ ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อระบบราชการและการให้บริการประชาชน
ในวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จึงขอแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการ
แต่งกายชุดดำ พร้อมทั้งขอเรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี และจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามประกาศฯ 


นายสิทธิชัย กล่าวว่า อบจ.กระบี่ มีความพร้อมในการรับภารกิจการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ยื่นความจำนงในการถ่ายโอน 80 กว่าแห่ง เข้าหลักเกณฑ์และผ่านเกณฑ์ 30 แห่ง ทาง อบจ.กระบี่ ได้เสนอของบประมาณในการบริหารจัดการ ทางคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณให้เพียง 14 แห่ง เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน เราชาว อบจ.กระบี่ ขอเรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด และจะยืนหยัดเคียงข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขที่ดีที่สุดแก่ประชาชน

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง  รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 รับมอบกองทุนสนับสนุนอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ บก.น.1จากท่าน ดร.พีรวัฒน์ -ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม. (ภาคประชาชน)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1  รับมอบกองทุนสนับสนุนอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ บก.น.1จากท่าน ดร.พีรวัฒน์...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ