วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

##วัน​สงกรานต์​กลุ่ม​บางสัน​พัฒนา
วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น ของทุกปี เป็นช่วงเทศกาลสำคัญ ของชาวไทย คือวันสงกรานต์ เดิมถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ ของไทย
 ซึ่งคนไทยมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา มันจะเป็นอีก ดังนั้นชุมชนกลุ่มบางสันพัฒนา ร่วมจัดกิจกรรม ต่างๆ ทั้งนี้วันที่ 13 เมษายน เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ ให้กับลูกหลาน เอาใจใส่ผู้สูงอายุ คุณสมใจ นวลนุ่น ได้จัดพิธีอาบน้ำ ดำหัว ผู้สูงอายุ และคุณชนิดา จุ​ล​กัณฑ์​ เป็น แม่​งาน​ใน​ครั้งนี้​ และจะจัด  งานอาบน้ำ ผู้สูงอายุทุกปี ภิญโญ วงษ์สุวรรณ หัวหน้าผู้สื่อข่าวส่วนกลาง หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ