วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กระบี
-เมื่อ 4 เม.ย.65 เวลา 14.00-14.20 น.กลุ่มพนักงานกองการสาธารณสุข และพนักงานอื่นๆ ประมาณ 50 คน
 นำโดยนายสิทธิชัย กิตติธรกุล รองนายก อบจ.กระบี่ ได้รวมตัวกันที่ บริเวณลานพระอาทิตย์ การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ หมู่ที่ 7 ต.ไสไทยอ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่ 
เพื่อทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ คู่ขนานกับกิจกรรมของพนักงานอบจ.ทั่วประเทศ เรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการถ่ายโอนรพ. สต.
ลักษณะกิจกรรม มีการนัดหมายแต่งชุดดำ มีการอ่านแถลงการณ์โดยนางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่าง ผู้ประสานงานกลุ่ม ข้อความ
"คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้กระบวนการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยมิได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามประกาศฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับการถ่ายโอน ได้จัดทำข้อเสนอการจัดสรรงบประมาณถ่ายโอนภารกิจฯ และบริการสาธารณะในด้านสาธารณสุขได้รับผลกระทบ ก่อให้เกิดในวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จึงขอแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการจังหวัดความเสียหายทั้งต่อระบบราชการและการให้บริการประชาชนแต่งกายชุดดำ พร้อมทั้งขอเรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี และจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามประกาศฯ
*องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พร้อมสนับสนุนภารกิจการถ่ายโอนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน"
*เราชาว อบจ.กระบี่ จะยืนหยัดเคียงข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการให้บริการด้านสาธารณสุขที่ดีที่สุดแก่ประชาชน"
จากนั้นได้เปล่งเสียงอบจ.กระบี่สู้ๆ 3 ครั้ง ทั้งนี้ระหว่างการทำกิจกรรมได้มีการชูป้ายขนาด A4 จำนวน 8 ข้อความ
1.การถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่ อบจ.ปี 2565
แทำงประเทศไทย
เพิ่มอำนาจให้ประชาชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ลดสั่งการจากส่วนกลาง มิติใหม่แห่งการพัฒนา
2.ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกระจายอำนาจหรือขัดขวาง =157
สธ. อย่า ลับ ลวง พลาง
3.หมออนามัย
สมัครใจไป อบจ. เพื่อประโยชน์สุขส่วนใหญ่"ของพี่น้องประชาชน"
4.การถ่ายโอน รพ.สต.สู่ อบจ.
จุดเปลี่ยนประเทศไทยด้านสาธารณสุข"การสร้างนำซ่อม"
ต้องกระจายอำนาจ สธ.ให้ อปท.
ขอสนับสนุนรัฐบาล"ท่านประยุทธ์" ที่แก้ไขปัญหาถ่ายโอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์
5.จงเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
อย่าเอาประชาชนมาอ้าง เมื่อท่านเสียอำนาจ
6.การถ่ายโอน รพ.สต.สู่ อบจ.
สธ.กระจายอำนาจให้อปท.
เลิกรวมศูนย์อำนาจส่วนกลาง
"เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของภาคประชาชน"
7.กระทรวงสาธารณสุข "อย่าหวงอำนาจ" ถ่ายโอน รพ.สต.ให้หมออนามัยไป อบจ.ปี ๒๕๖๕ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและปัญหาอุปสรรค ในการเข้าถึงบริการของประชาชน
8.การไม่ให้ความร่วมมือ ข้อมูลเท็จ บิดเบือน ถ่วง ยับยั้ง การถ่ายโอน รพ.สต.สู่ อบจ. เป็นการปิดโอกาสการเข้าถึงานบริการด้านสาธารณสุขของภาคประชาชนขัดต่อกฎหมาย =157
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ