วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ชุมชนริมคลองบางบัวร่วมกับชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่นเดินหน้าโครงการ “ทาสี ตีเส้น ปลอดภัย อุ่นใจ ในชุมชน”
นางวรรณิศา หงันเปี่ยม ประธานชุมชนริมคลองบางบัว พร้อมด้วยนายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป และคณะผู้บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ นำทีมชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ทีมบรรเทาสาธารณะภัย พร้อมด้วยพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ลงพื้นที่พัฒนาชุมชน เฟส 1 ประเดิมที่แรก ชุมชนบ้านมั่นคงบางบัว ริมคลองลาดพร้าว ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเส้นทางสัญจรในชุมชน ให้เกิดความปลอดภัย ภายใต้ “โครงการทาสี ตีเส้น ปลอดภัย อุ่นใจ ในชุมชน” เพื่อตีเส้นแบ่งช่องทางการจราจรภายในชุมชนตลอดระยะทาง 200 เมตร รวมทั้งทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้น่าอยู่
ที่ผ่านมา ชุมชนบ้านมั่นคงบางบัว ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำร่องโครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” ซึ่งเป็นโครงการด้านการบริหารจัดการขยะได้อย่างครบวงจร โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และจุดจัดการขยะในพื้นที่ชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดการขยะและ คัดแยกวัสดุได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมให้กับชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมสีเขียวซึ่งเป็นแนวคิดการแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ตามปณิธานองค์กรของบมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ที่ว่า “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ