วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

24 พฤษภาคม 2565 09.30 น. นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
ได้เดินทางมาร่วมรับฟังการสัมมนาให้ความรู้ในโครงการบูรณาการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มก. : นวัตกรรมยกระดับสัตว์ท้องถิ่นไทย (กระบือและผลิตภัณฑ์คุณภาพ) ร่วมกับนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อดีตผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผศ.ดร. พรรณวดี โสพรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายพีรศักดิ์ มาตรศรี นายก อบต. พลับพลาไชย โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงโค- กระบือ ในท้องถิ่นเพื่อการยกระดับรายได้ให้เกษตรกร ณ ห้องประชุม อบต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” คว้ารางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022” รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565 ในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ