วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#กระบี่ จังหวัดกระบี่ปล่อยเต่าตนุ  151 ตัว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเฉลิมฉลองครบรอบ 150 จังหวัดกระบี่
  วันนี้ 19 พฤษภาคม  2565  เวลา 9:00 น นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม 150 ปี กระบี่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปล่อยเต่าทะเล ณ บริเวณชายหาดหลังสอด อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยมี ดร.โสภณ  ภูเก้าล้วน   กรรมการสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหลังสอด โรงเรียน กศน.เกาะลันตา แม่บ้าน อสม. จิตรอาสาอำเภอเกาะลันตา ร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาดระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

  จังหวัดกระบี่ประกาศเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีการจัดตั้งจังหวัดกระบี่  ภาคราชการและเอกชนจึงร่วมกันจัดกิจกรรมตลอดช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ในส่วนของ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมตามแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ในด้านความด้านการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวแบบ green tourism และความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จึงได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวและด้านอาหารทางทะเลโดยดำเนินการพัฒนาระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะทะเลฝั่งอันดามันที่มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ  160 กิโลเมตร มีเกาะมากถึง 147 เกาะ  เป็นฐานทรัพยากรที่มีคุณค่าทางการท่องเที่ยวและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางสัตว์น้ำ  การรักษาสิ่งแวดล้อมชายหาด การสร้างอุทยานการเรียนรู้แหล่งปะการังเทียม เรือรบระหว่างใต้ทะเล จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการแสดงออก ในวาระเฉลิมฉลอง 150 ปี กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก เป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา ที่ทรงมีเจตนาในการอนุรักษ์แนวปะการังกัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล อีกทั้งยังเป็นการสร้าง soft power ต่อประชาชนคนกระบี่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันปล่อยเต่าตนุจำนวน 151 ตัว ลงสู่ท้องทะเล บริเวณชายหาดหลังสอด ที่มีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงคุณค่า 

  สำหรับเต่าตนุเป็นเต่าทะเลที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีน้ำหนักมากเมื่อโตเต็มที่ โดยมีความยาวตั้งแต่หัวจรดหางประมาณ 1 เมตร น้ำหนักราว 130 กิโลกรัม หัวป้อมสั้น ปากสั้น เกล็ดเรียงต่อกันโดยไม่ซ้อนกัน กระดองหลังโค้งนูนเล็กน้อย บริเวณกลางหลังเป็นแนวนูนเกือบเป็นสัน ท้องแบนราบขาทั้งสี่แบนเป็นใบพาย ขาคู่หลังมีขนาดเล็กกว่าขาคู่หน้ามาก เต่าชนิดนี้เป็นเต่าที่กินทั้งพืชและสัตว์ แต่จะกินพืชเป็นหลัก โดยกินอาหารจำพวกหญ้าทะเลหรือสาหร่ายทะเล โดยมีสัตว์น้ำขนาดเล็กทั่วไป เช่น ปลาหรือแมงกะพรุน เชื่อกันว่าจะมีอายุยืนถึง 80 ปี ฤดูวางไข่ตกอยู่ในราวเดือนกันยายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ในทะเลอันดามัน จำนวนไข่ต่อครั้งมีตั้งแต่ 70–150 ฟอง สำหรับพันธุ์เต่าที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทัพเรือภาคที่ 3 อนุเคราะห์พันธุ์เต่าตนุจำนวน 151 ตัว อายุประมาณ 1 ปี 
สมใจนวลนุ่นรองผอ.ศูนย์ข่าวภาคใต้หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ภิญโญวงศ์สุวรรณหัวหน้าผู้สื่อข่าวส่วนกลางหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ