วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เรียน ผู้บังคับบัญชา
         1.วันที่ 6  พฤษภาคม 2565  เวลา 15.30 น. ได้เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 อำเภอ(อ.วิภาวดี,อ.ไชยาและอ.ท่าฉาง) 
รวม 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 78 ครัวเรือน 280 ราย (ไม่มีผู้บาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิต) 
          2. ปริมาณน้ำฝนมากสุด  ม.11 บ้านเทพนิมิตร  ต.ตะกุกเหนือ  อ.วิภาวดี  วัดได้  125  มม.
          3. พื้นที่ได้ผลกระทบ จำนวน 3 อำเภอ 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย
            - อำเภอวิภาวดี  ตำบลตะกุกเหนือ หมู่ที่ 7,8,11,13,15
            - อำเภอไชยา     ตำบลปากหมาก  หมู่ที่ 7
            - อำเภอท่าฉาง   ตำบลปากฉลุย   หมู่ที่ 4,5
         4. การให้ความช่วยเหลืออำเภอวิภาวดี อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  สนง.ปภ.สาขาท่าชนะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อส. มูลนิธิร่วมใจสยามปู่อินทร์ (บ้านยางโพรง) กู้ชีพกู้ภัย อบต.ปากหมาก ได้ร่วมกันช่วยยกของขึ้นที่สูง และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว
        5. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สั่งการอำเภอและหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
           5.1ให้อำเภอ อบต.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองด้านล่าง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง   
           5.2 จัดเตรียมศูนย์อพยพ เครื่องมือ อุปกรณ์ รถยกสูง หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันที       
           5.3ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ ไม่ขับรถผ่านทางน้ำข้าม หรือลงไปในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อป้องกันการสูญเสีย
           5.4 จัด อปพร.อาสาสมัครมูลนิธิ เฝ้าระวังต้นไม้เศษไม้ขยะมากับน้ำติดที่ตอม่อสะพานให้กำจัดออก จากตอม่อสะพานทันที
           5.5 เร่งสำรวจความเสียหาย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบทางราชการโดยเร็ว     
       6. สถานการณ์ปัจจุบัน ฝนยังตก ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ภิญโญวงศ์สุวรรณหัวหน้าผู้สื่อข่าวส่วนกลางหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ