วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รอง ผวจ.เชียงราย นำทัพพลังสตรี ร่วมโครงการ“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน”
วันศุกร์ที่ 10  มิถุนายน 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน” ณ ห้องจูปิเตอร์ และห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในโอกาสนี้ ได้รับฟังการมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ เรื่อง พลังสตรีในการขับเคลื่อนประเทศ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน  ได้กำหนดให้มีการดำเนินโครงการ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน” ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และกำหนดทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัดเชียงราย มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 15 คน ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัด คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ตำบล/เทศบาล กลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ