วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

🔴 รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดงานรณรงค์
"วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล ประจำปี 2565" ภายใต้แคมเปญ “ยุติการใช้แรงงานเด็กสากลว่า : เมืองใหญ่สองทะเล ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก”
วันนี้ (10 มิ.ย. 65) ณ ลานจอดรถ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงานรณรงค์
"วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล ประจำปี 2565" ของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
.
สำหรับ “วันรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากลของทุกปี” เป็นวันที่ประเทศสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้ร่วมกันรณรงค์เพื่อยุติการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้ลงนามให้สัตยาบัน โดยกระทรวงแรงงานในอนุสัญญา ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและดำเนินการโดยทันที เพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายของการใช้แรงงานเด็ก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 จากรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่การประกาศผลการจัดระดับประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons
Report - TIP Report) ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ระดับบัญชี 2 กลุ่มประเทศเฝ้าระวัง หรือ Tier 2 Watch List ซึ่งเป็นการลดระดับจากเทียร์ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ซึ่งในรายงานระบุว่า รัฐบาลไทยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำ ปัจจุบันรัฐบาลกำลังพยายามอย่างมาก ทั้งตปรับปรุงการประสานงานกับภาคประชาสังคม มีการคุ้มครองผู้เสียหาย มีการสอบสวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนได้เสียในอาชญากรรมการค้ามนุษย์ มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อคุ้มครองเหยื่อ มีการจัดตั้งหน่วยงานตำรวจเพื่อต่อต้านการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กผ่านสื่อออนไลน์ สำหรับจังหวัดสงขลาที่ผ่านมา บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ได้จัดตั้งศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา (FLEC) เพื่อดำเนินงานป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายและการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงานข้ามชาติที่ทำงานในอุตสาหกรรมประมงบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลาในระยะแรกดำเนินงานระหว่าง ปี พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2564 มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชนร่วมดำเนินงาน 5 หน่วยงาน เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานในระยะแรก บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินงานต่อเนื่องอีก 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2565 ถึงปี พ.ศ. 2568 มีหน่วยงานร่วมดำเนินงานเดิม 5 หน่วยงาน และเพิ่มหน่วยงานใหม่อีก 2 รวม 7 หน่วยงาน
.
ในการจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในปีนี้ ดำเนินงานภายใต้แคมเปญยุติการใช้แรงงานเด็กสากลว่า เมืองใหญ่สองทะเล ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก "I raise my
hand for a world without child labour.#RaiseYourHandsForKids" หรือ ฉันยกมือขึ้นเพื่อโลกที่ปราศจากการใช้แรงงานเด็ก #ยกมือขึ้นเพื่อลูก เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา หรือศูนย์ FLEC โดยมีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในศูนย์ FLEC เป็นหน่วยงานหลักจัดงานรณรงค์ในครั้งนี้
.
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
- การกล่าววิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่มีต่อประเด็นการยุติการใช้แรงงานเด็ก
- การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการใช้แรงเด็กสากล ประจำปี 2565 ภายใต้แคมเปญยุติการใช้แรงงานเด็กบนผืนผ้า พร้อมคำพูดและ hashtag ว่า "I raise
my hand for a world without child labour.#RaiseYourHandsForKids"
- การมอบชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนแก่เด็ก ซึ่งเป็นบุตรแรงงานเพื่อนบ้านที่ทำงานในบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา เข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก จำนวน 24 คน

ขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

southhotnews.com
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ