วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อาคารสำนักงานใหญ่เจียไต๋รับรางวัล MEA ENERGY AWARDS การันตีประสิทธิภาพการใช้พลังงานและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน
กรุงเทพฯ 17 มิถุนายน 2565 – นางกุลวดี นิ่มนวล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการและจัดซื้อกลาง บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย รับมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS จากนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เพื่อรับรองว่าอาคารสำนักงานใหญ่เจียไต๋ผ่านการพิจารณาเป็นอาคารประหยัดพลังงานประเภทอาคารสำนักงาน ในพิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ภายใต้แนวคิด “การใช้พลังงานดีมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศได้มาตรฐาน” จัดขึ้นโดยการไฟฟ้านครหลวง ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่

อาคารสำนักงานใหญ่เจียไต๋ บนถนนสุขุมวิท 60 เป็นสำนักงานใหญ่ที่สร้างขึ้นใหม่แทนแห่งเดิมบนถนนทรงสวัสดิ์ ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS เพื่อรับรองมาตรฐานด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า (MEA Index) โดยมีผลการตรวจสอบค่าดัชนีการใช้พลังงานของอาคารที่ประเมินได้เท่ากับ 0.987 ซึ่งนับว่าเป็นอาคารที่มีการใช้พลังงานดี มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด (MEA Index มีค่าไม่เกิน 1.00) และด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ซึ่งได้มาตรฐานในเกณฑ์ที่ดี เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานในอาคาร ซึ่งทั้ง 2 มาตรฐานสามารถรับรองว่าอาคารสำนักงานใหญ่เจียไต๋เป็นอาคารประหยัดพลังงานในประเภทสำนักงาน ประจำปี 2021

นางกุลวดี นิ่มนวล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการและจัดซื้อกลาง บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวถึงรางวัลนี้ว่า “ที่เจียไต๋ เราดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญกับการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล ซึ่งอาคารสำนักงานใหญ่ได้ถูกออกแบบด้วยแนวคิดอาคารประหยัดพลังงาน มุ่งเน้นเรื่องการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอย่างสูงสุด โดยเราได้เลือกใช้วัสดุต่างๆ ที่ช่วยลดการใช้พลังงาน ผสานการออกแบบด้วยกระจกที่เปิดให้แสงธรรมชาติส่องถึงพื้นที่ใช้สอยด้านใน และช่วยสะท้อนความร้อนไปในตัว นอกจากนี้ ยังกำหนดเวลาเปิดปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และระบบวิศวกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมสมดุลกับการใช้งาน ซึ่งช่วยให้เราประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การที่เจียไต๋ได้ผ่านเกณฑ์พิจารณารับรองเป็นอาคารประหยัดพลังงานประเภทสำนักงานในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ตอกย้ำด้านความยั่งยืนของเจียไต๋ ที่เราได้เดินหน้าดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยหลัก 3P Prosperity, People และ Planet เพื่อความมั่งคั่ง เพื่อผู้คน และเพื่อโลกของเรา”

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ