วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สภ.เขาพนม รายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดฯ ครั้งที่ 7  
   วันที่ 13 มิ.ย.65 พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ กรรมาธิการฯ/รองประธานอนุกรรมาธิการฯด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดฯ อย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 7


   ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา และ การประชุมผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อร่วมพิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ศิพร โกวิท ประธานคณะอนุกรรมาธิการจัดทำรายงานฯ เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ ทำหน้าที่ประธานการพิจารณาร่างรายงานฯ เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในวันที่ 16 มิ.ย.65 
   พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์
   ผกก.สภ.เขาพนม จ.กระบี่/กรรมาธิการฯโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ