วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 อุตรดิตถ์ - เปิดงานเทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล ปี 2565
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 11:11 น .ณอาคารหอประชุมตลาดกลางผลไม้เทศบาลตำบลหัวดงตำบลแม่พูลอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นายวิรุจ  สุกสา  นายกเทศบาลตำบลหัวดงและคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุเอก ฉิมธนทรัพย์ ผกก.สภ.ลับแล ให้การต้อนรับ
นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ.นางนันทนา  คล้ายนุ้ย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่ 
 
ด้วยพื้นที่ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ราษฎรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวน เช่น ทุเรียน ลางสาด ลองกอง เป็นอาชีพหลัก
ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม เป็นช่วงที่ผลผลิตของทุเรียนจะออกสู่ตลาดมาก
โดยเฉพาะทุเรียนหลง - หลินลับแล ซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองอำเภอลับแลที่ได้รับ
รางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดทุเรียนที่ปลูกจากเมล็ด ซึ่งร่วมดำเนินการจัดประกวดระหว่างกรมวิชาการการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรและจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ดีที่สุดของจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงทุเรียนของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะทุเรียนหลงลับแล หลินลับแลให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคในลำดับต้นๆ ขอประเทศ ให้คงอยู่และสร้างความนิยมให้เพิ่มสูงขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทุเรียนให้ดีขึ้น
ตรงตามความต้องการของตลาดและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลแม่พูล
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เพิ่มสูงขึ้นอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นการสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนหลงลับแล - หลินลับแล
ซึ่งเป็นทุเรียนสายพันธุ์ของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นเทศบาลตำบลหัวดง จึงได้ทำโครงการจัดงานเทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลั่บแล
(มหัศจรรย์ ทุเรียนหลง - หลินลับแล) ประจำปี 2565 ขึ้นมาในวันนี้

เอนก ธรรมใจ
รายงาน
พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ 
ภาพข่าว
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ