วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ป.ป.ช. ส่วนกลางลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โครงการต้านและทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STRONG :Together against Corruption -TaC )

เมื่อเวลา 09.00น.ของวันที่ 25 ก.ค 2565 ณห้องประชุมบรรณสาร อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย นาย สุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อม นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ (ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค6) มาเป็นประธานการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ในพื้นที่เสี่ยงต้านการทุจริต พื้นที่ภาค6สุโขทัย โดยทั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานรัฐ ที่มีความรับผิดชอบในพื้นที่พร้อมนาย ปรีชา ยาศรี (ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดสุโขทัย) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานป.ป.ช.ส่วนกลางนำโดย พันตรีหญิง นิมมาน์ แก่นกำจร (เจ้าพนักงานป้องกันทุจริตชำนาญการพิเศษ) คณะเครือข่ายภาคประชาชน (ชมรมStrong -จิตพอเพียงต้านทุจริต) โดยมีการประชุมประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านการบุกรุกพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์(การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม) ทั้ง2อุทยานการรุกล้ำพื้นที่ในเขตประวัติศาสตร์ สุโขทัยและการรุกล้ำพื้นที่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยใน อำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งทั้งนี้ช่วงเช้าก็ได้มีการประชุมร่วมรับฟังข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อเท็จจริงตามประเด็นความเสี่ยง ส่วนช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อเท็จจริงตามประเด็นความเสี่ยง ทั้งนี้ในวันที่26ก.ค.2565ก็จะได้มีการประชุมหารือร่วมกับนายสุชาติ ทีคะสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.ส่วนกลาง สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค6 สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุโขทัยและเครือข่ายภาคประชาชน (ชมรมStrong -จิตพอเพียงต้านทุจริต)เพื่อให้ได้ข้อตกลงลงร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัดกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัยตลอดจนแนวทางในการดำเนินการระยะต่อไปของสำนักในโครงการ TaC Team  ณ.ห้องประชุมศรีนคร ชั้น3ศาลากลางจังหวัดสุโขทัยด้วย
กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ