วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อบจ.แถลงข่าวแข่งขันบาสเกตบอล
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ชั้น 2 ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
นายสมชาย ไชยพันธ์ เลขานายก อบจ.เป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2 โดยมีนายนฤบนาท  อุมรินทร์  นายเคลือ มีสุข ส.อบจ.อุตรดิตถ์ นายนันทสิทธิ์  โพธิ์งาม  ผอ.กองการเจ้าหน้าที่  รักษาการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลอันเป็นการส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีน้ำใจนักกีฬาสร้างระเบียบวินัยในตนเองและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีตลอดจนพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอลจนไปสู่ความเป็นเลิศ  
กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 11-19 สิงหาคม 65 ที่ผ่านมา และวันนี้เป็นการแถลงข่าวพร้อมการจับฉลากแบ่งสาย ในส่วนของการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคมถึงวันที่ 3 กันยายน การแข่งขันแบ่งออกเป็นบาสเกตบอลชาย 5 คนรุ่นเยาวชนทีมชายอายุ 18 ปี และรุ่นประชาชนทั่วไปทีมชาย ส่วนบาสเกตบอล 3 คนรุ่นประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการประกวดการเต้น DanceContest ต่อต้านยาเสพติด
ทางด้านนายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายก อบจพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้สนับสนุนงบประมาณ 350,000 บาทเงินรางวัลประเภทเยาวชนทีมชายอายุ 18 ปีชนะเลิศ 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาทและรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและประเภทประชาชนทั่วไป ทีมชายชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 เงินสด 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลประเภทบาสเกตบอล ๓ คน รุ่นประชาชนทั่วไปชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 เงินสด 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล หลังจากการแถลงข่าวเสร็จได้ทำการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน
เอนก ธรรมใจ
รายงาน
น.ส.พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ 
ภาพข่าว
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ