วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อำเภอเบตงกิจกรรม เบตงปั่นเพื่อแม่ ปั่นสัมพันธ์รัก 2 แผ่นดิน ไทย-มาเลย์ร่วมแสดงออกของประชาชน ถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดิน
ยะลา - อำเภอเบตงกิจกรรม เบตงปั่นเพื่อแม่ ปั่นสัมพันธ์รัก 2 แผ่นดิน ไทย-มาเลย์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมพรรษา 90 พรรษาและเพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อเป็นการร่วมแสดงออกของประชาชน ถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เบตงปั่นเพื่อแม่ ปั่นสัมพันธ์รัก 2 แผ่นดิน ไทย-มาเลย์” โดยมี ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศและนักปั่นจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 1,000 คน ทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการรวมพลังประชาชน ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย  ซึ่งทางอำเภอเบตงได้ร่วมกับชมรมจักรยานอำเภอเบตงและหน่วยงานในพื้นที่กิ่งอำเภอเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ได้จัดกิจกรรม “เบตงปั่นเพื่อแม่ ปั่นสัมพันธ์รัก 2 แผ่นดิน ไทย-มาเลย์” นี้ขึ้น เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติอย่างทั่วถึง และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งได้นำกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดขยายผลต่อไป

โดยกิจกรรม “เบตงปั่นเพื่อแม่ ปั่นสัมพันธ์รัก 2 แผ่นดิน ไทย-มาเลย์” เริ่มปล่อยตัวบริเวณอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ (ฝั่งรูปปั้นไก่) เทศบาลเมืองเบตง ไปยังป้าย OK BETONG – ด่านพรมแดนเบตง – ด่านพรมแดนมาเลเซีย – สวนสาธารณะกิ่งอำเภอเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย จากนั้นเดินทางกลับสู่ประเทศไทยบริเวณอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ รวมระยะทาง 32 กิโลเมตร โดยนักปั่นได้สัมผัสวิถีชีวิต อัตลักษณ์และจุดเช็คอินที่สำคัญของทั้งสองประเทศ
ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้องจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์กับกิจกรรม  “เบตงปั่นเพื่อแม่ ปั่นสัมพันธ์รัก 2 แผ่นดิน ไทย-มาเลย์”  ซึ่งเป็นการแสดงถึงการร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียด้วย
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 – 080-036-2786
โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ