วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“อลงกรณ์” นำทัพ ก้าวใหม่ “เกษตร-ศึกษา” จับมือขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในโรงเรียนและวิทยาลัย

วันนี้ (18 ส.ค.65) 
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ในพื้นที่โรงเรียนและในพื้นที่วิทยาลัย (Green School & Green College) รุ่นที่ 1 จาก 10 โรงเรียนต้นแบบนำร่อง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา

โดยนายอลงกรณ์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ในพื้นที่โรงเรียนและในพื้นที่วิทยาลัย (Green School & Green College) ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เน้นการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนให้ความสำคัญกับ ดิน น้ำ ป่า และสิ่งแวดล้อม โดยนำแนวคิดที่ได้กลับไปลงมือทำเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนภายในโรงเรียนและวิทยาลัย รวมถึงขยายผลไปยังโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ มากขึ้น

สำหรับรุ่นที่ 1 โรงเรียนนำร่อง มีโรงเรียนชั้นนำเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเกษมพิทยา โรงเรียนไทยคริสเตียน โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

ในงานดังกล่าว ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้กล่าวแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับนักเรียนทั้ง 10 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโดยตอกย้ำถึงความสำคัญของโครงการ และอยากให้เยาวชนทำด้วยความสนุกเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการการสร้างพื้นที่สีเขียวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้นายองกรณ์ พลบุตร ในฐานะประธานในงานร่วมด้วยนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย ประธานคณะทำงานร่วม Green School & Green College และ นายเมธวิน อังคทะวานิช ประธานคณะทำงาน Green School & Green College กระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดให้มีการมอบโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนและมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ชนะการประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานศึกษา 

โดยก่อนหน้านี้กลุ่ม Green Gang หรือน้อง ๆ เยาวชนจาก 10 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ได้มีการเข้าแคมป์เพื่อเรียนรู้เรื่องป่าที่ม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และลงพื้นที่ทดลองปลูกป่าชายเลน ที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงอบรมการทำหนังสั้น เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้ทำหนังสั้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการรักสิ่งแวดล้อม โดยผลงานหนังสั้นที่สร้างความประทับใจและได้รับการตัดสินให้ได้รางวัลชนะเลิศ คือผลงานจากน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียน กรุงเทพคริสเตียน โดยมีโรงเรียนสวนกุหลาบ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 และ 2 ตามลำดับ./


(#)สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ธนาธร" ลงพื้นที่สัตหีบ ฝากผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลสัตหีบ "น้ำ" นิชนันท์ วังคะฮาต ที่มีอุดมการณ์และยืนเคียงข้างประชาชน ใ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ