วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ ได้จัดโครงการ อบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลผู้นำท้องถิ่นกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมภาคประชาชน. วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ความรู้ตามหลักธรรมภิบาล  โดยได้จัดงานขึ้นในวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2565   ณ   ห้องประชุมกอล์ฟวิวล์บอลลูน .สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท  ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
 ซึ่งงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร   ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมฯ และกล่าวให้โอวาทกับประชาชนเกี่ยวกับการแนวทางการเลือกคนดีมีธรรมาภิบาล เพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนในการบริหารบ้านเมืองและเพื่อเป็นการลดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น เพิ่มความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น   ในงานดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก ท่าน พลเอกจรัญ  กุลวนิช  ประทานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ  พลเอกด็อกเตอร์กิตติศักดิ์  รัฐประเสริฐ  เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ    ตัวแทนพลตำรวจโท คำรนณ์วิทย์  ธูปกระจ่าง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนางธนภรณ์  เพชรรัตน์ ที่ปรึษาพิเศษพิเศษนายกองค์กรบริหารสว่นจังหวัดปทุมธานี   นายนิติชัย  วิริยานนท์  นายอำเภอคลองหลวง   นางพรอัปสร  นิลจินดา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้อีกด้วย   ทั้งนี้  นายภัควัฒน์  ธรรมครุฑทิพย์  ประธานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติจังหวัดปทุมธานี  และประธานภาคีเครือข่ายธรรมวิภาณแห่งชาติภาคกลางเป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลผู้นำท้องถิ่นกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน มาร่วมบรรยายประกอบไปด้วย อาจารย์เสกสรร สุขคุณ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองธัญบุรี, อาจารย์ปริยาพร ญาณะชัย เลขาธิการสมาคมธรรมาภิบาล, ดร. เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย, ดร. พลวัฒน์ ทศวิภาค เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลภาคกลางและนักวิจัย เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายประกอบไปด้วย ผู้นำชุมชนกว่า 70 ชุมชน  ที่พร้อมจะเสียสละ และจะนำความรู้หลักธรรมาภิบาล ไปใช้ในการพิจารณาเลือกคนดีมีธรรมภิบาลเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารบ้านเมืองและนำไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป  ซึ่งการอบรมครั้งนี้ดร.เดชา กลิ่นกุสุม ได้รับการคัดเลือกจากตัวแทนผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมการอบรมเพื่อดำรงตำแหน่ง ประธานผู้นำธรรมภิบาลท้องถิ่นรุ่นที่ 1 โดยจะเป็นแกนนำในการสานต่อเจตนารมของผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคีเครือข่ายธรรมภิบาลเพื่อให้จังหวัดปทุมธานีเกิดความโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาลต่อไปโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ