วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารปีศาจดำกลับมาอีกครั้ง
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 18  ส.ค.  65  ปีศาจดำกลับมาอีกครั้ง ภายใต้อิทธิพล
 ครอบงำการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ  พนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหารแห่งหนึ่ง กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความอิสระในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นของตน รัฐมอบอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดนโยบาย เพื่อให้เกิดการคล่องตัวในการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะให้สอดรับนโยบายรัฐและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารกิจการตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   จึงมีการบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น  ทั้งในโครงสร้างการบริหาร รายได้ อำนาจหน้าที่ และบริหารงานบุคคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนี้มีนายกฯ  ที่ได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่บริหารบ้านเมืองให้เกิดการพัฒนา มีอำนาจควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แต่กลับมีปีศาจดำตัวจริงเข้ามาบังคับบัญชาข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์กรนี้  ภายใต้การรับคำสั่งจากปีศาจดำ  ผู้มีอิทธิพลครอบงำการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ  พนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคอยชักใยอยู่เบื้องหลังและครอบงำอำนาจการสั่งการของนายกฯ   ให้นำผู้ใต้บังคับบัญชาไปรับนโยบายที่บ้านปีศาจดำรายนี้ ใช้อิทธิพลครอบงำบังคับให้ข้าราชการ พนักงานดำเนินการตามแนวนโยบายที่ต้องการ   มีอำนาจสั่งให้พนักงานไปช่วยราชการที่องค์กรอื่น ถ้าไม่ใช่ปีศาจดำคนนี้  ซึ่งต่างก็เป็นผู้ทรงอิทธิพลฝังรากลึกลงในหน่วยงานแห่งนี้  ใช้กำลังภายในผลักดันให้มีการส่งพนักงานไปเป็นกองสอดแนมผลประโยชน์  คนเป็นนายกฯ ไม่สามารถทำอะไรได้ รอรับฟังคำสั่งจาก ปีศาจดำรายนี้สั่งการอย่างเดียว นี่นะหรือที่เขาเรียกกันว่า หนี้บุญคุณที่ต้องทดแทนกันไม่หมดสักที  สร้างความเดือดร้อนให้ทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่รู้ว่าวันใดจะต้องถูกตั้งกรรมการสอบสวน  ไม่รู้ว่าจะได้ต่อสัญญาจ้างหรือจะโดนไล่ออก   ประชาชนเกิดความเคลือบแคลงสงสัยต่อการใช้อำนาจหน้าที่ของนายกฯ  ในการบริหารที่มีอยู่ว่าบริหารจัดการไปในแนวนโยบายใด   กระทั่งป่าสงวนแห่งชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข เป็นแหล่งต้นน้ำในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ก็ยังเกิดความเดือดร้อน ถูกโค่นล้มโดยไม่มีผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งที่เห็นและรู้ว่าเกิดจากหน่วยงานใดเป็นผู้กระทำ  หรือจะรอให้พื้นป่านี้หมดไปถึงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จากการทุ่มเทของปีศาจดำสนับสนุนจนได้มีอำนาจวาสนา คิดสิ่งก็ทำได้ ประสงค์สิ่งใดก็สั่งการให้กระทำจนสำเร็จโดยไม่มองถึงความถูกต้อง คำนึงถึงแต่ความถูกใจตนเอง  ใครจะเป็นอย่างไรไม่สนใจ  จะมีหน้าไหนกล้าไปบอกประชาชนว่า นี่คือการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนี้
ทีมข่าวเฉพาะกิจ/มุกดาหารรายงาน
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ธนาธร" ลงพื้นที่สัตหีบ ฝากผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลสัตหีบ "น้ำ" นิชนันท์ วังคะฮาต ที่มีอุดมการณ์และยืนเคียงข้างประชาชน ใ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ