วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สุพรรณบุรีมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชะนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา หลังที่ 5 และหลังที่ 6
 วันนี้ (9 ส.ค.65) เวลา 15.00 น. ที่บ้านเลขที่ 295 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ และที่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ให้แก่นางสาวสอิ้ง วงษ์เที่ยง และนางสาวอัมพร บุญส่ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการ โดยบ้านของนางสาวสอิ้งฯ ได้ทำพิธีมอบที่วัดจรรย์ และบ้านของนางสาวอัมพรฯ ได้ทำพิธีมอบที่วัดปู้เจ้า ก่อนจะเดินทางไปเยี่ยมบ้านทั้ง 2 หลัง ซึ่งนับเป็นการส่งมอบบ้านหลังที่ 5 และหลังที่ 6 จากจำนวนทั้งสิ้น 9 หลัง แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของ “ทีมตำบลศรีประจันต์” และ “ทีมตำบลบ้านกร่าง” ในการบูรณการทุกภาคส่วนของตำบลจนสามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการเป็นบ้านที่มั่นคงหลังนี้ โดยมีกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและกำลังทหารช่างในการก่อสร้างบ้านร่วมกับทีมตำบลศรีประจันต์ ทีมตำบลบ้านกร่างและจังหวัดสุพรรณบุรี
  โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวแสดงความยินดี นางสาวสอิ้ง วงษ์เที่ยง และนางสาวอัมพร บุญส่ง ที่ได้รับโอกาสจากโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชะนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ซึ่งเงื่อนไขสำคัญในการคัดเลือกครอบครัวผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการนี้ คือ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี ประกอบสัมมาอาชีพ ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด และได้รับการรับรองจากผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นว่ามีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วน ดังนั้นจึงขอให้รักษาคุณงามความดีที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับโอกาสที่ได้รับในครั้งนี้ โดยขอให้ตอบแทนช่วยเหลือชุมชนและสังคมตามโอกาสที่สมควร
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565  ในวันอาทิตย์ที่ 25 กัน...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ