วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ทกจ.กระบี่ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายท่องเที่ยว หนุนเปิดการท่องเที่ยวเชื่อมโยง พัทลุง-กระบี่(1 กันยายน 2565)  ที่ อารียาพาร์ค อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศ(อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย) จังหวัดกระบี่ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1- 3 กันยายน 2565 โดยมีนายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ รองโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นวิทยากรรับเชิญให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคน  เพื่อให้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการและยั่งยืน  ซึ่งกำลังคนในภาคการท่องเที่ยวมีความเกี่ยวข้องโดยตรงในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ตัวชี้วัดได้รับการพัฒนาสู่อันดับที่ดีขึ้น ซึ่งการจัดตั้ง “ อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย”  จึงเป็นหนึ่งในกลไกการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่านการบูรณาการ  การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน

 

นายสุรัตน์ จรณโยธิน

นายสุรัตน์ฯ กล่าวว่า การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวนี้ เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดประเทศด้านการท่องเที่ยวในทุกๆจังหวัด  โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่นั้นจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้จะเป็นการเตรียมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  หลังจากนี้จะนำผลของการเรียนรู้ในการอบรมไปสู่การปฏิบัติในด้านการท่องเที่ยวใน จ.กระบี่  และจังหวัดใกล้เคียงต่อไปสำหรับการท่องเที่ยวของ จ.พัทลุง   และ จ.กระบี่   มีความแตกต่างกัน โดยจังหวัดพัทลุงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบเขา ป่า นา เล แต่จังหวัดกระบี่จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทางธรรมชาติ ทะเล และรูปแบบทางสากล ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ  ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่  ได้นำอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยเข้ามาดูงานและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง เพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง และจังหวัดกระบี่  ให้มีความเกี่ยวเนื่องกัน   และจากนี้ไปทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่  ผู้ประกอบการท่องเที่ยวของ จ.กระบี่ จะได้นำกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่  ได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวแบบเขา ป่า นา เล เพื่อเป็นการศึกษา เรียนรู้ ในวิถีชีวิต วัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงต่อไป

โพสต์ข่าวแนะนำ

พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.ชนะสงคราม นำคณะ เดินทางมาอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้า(7 ต.ค.) แด่ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร. กทม.(ภาคประชาชน)และ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.ชนะสงคราม   นำคณะ เดินทางมาอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้า(7 ต.ค.) แด่ ดร.พีรว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ