วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ทกจ.กระบี่ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายท่องเที่ยว หนุนเปิดการท่องเที่ยวเชื่อมโยง พัทลุง-กระบี่(1 กันยายน 2565)  ที่ อารียาพาร์ค อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศ(อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย) จังหวัดกระบี่ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1- 3 กันยายน 2565 โดยมีนายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ รองโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นวิทยากรรับเชิญให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคน  เพื่อให้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการและยั่งยืน  ซึ่งกำลังคนในภาคการท่องเที่ยวมีความเกี่ยวข้องโดยตรงในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ตัวชี้วัดได้รับการพัฒนาสู่อันดับที่ดีขึ้น ซึ่งการจัดตั้ง “ อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย”  จึงเป็นหนึ่งในกลไกการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่านการบูรณาการ  การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน

 

นายสุรัตน์ จรณโยธิน

นายสุรัตน์ฯ กล่าวว่า การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวนี้ เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดประเทศด้านการท่องเที่ยวในทุกๆจังหวัด  โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่นั้นจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้จะเป็นการเตรียมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  หลังจากนี้จะนำผลของการเรียนรู้ในการอบรมไปสู่การปฏิบัติในด้านการท่องเที่ยวใน จ.กระบี่  และจังหวัดใกล้เคียงต่อไปสำหรับการท่องเที่ยวของ จ.พัทลุง   และ จ.กระบี่   มีความแตกต่างกัน โดยจังหวัดพัทลุงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบเขา ป่า นา เล แต่จังหวัดกระบี่จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทางธรรมชาติ ทะเล และรูปแบบทางสากล ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ  ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่  ได้นำอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยเข้ามาดูงานและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง เพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง และจังหวัดกระบี่  ให้มีความเกี่ยวเนื่องกัน   และจากนี้ไปทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่  ผู้ประกอบการท่องเที่ยวของ จ.กระบี่ จะได้นำกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่  ได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวแบบเขา ป่า นา เล เพื่อเป็นการศึกษา เรียนรู้ ในวิถีชีวิต วัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงต่อไป

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ