วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มงคล ปธ.สมาพันธ์ นสพ.ฯ เชิญคณะกรรมการร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2565
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ที่ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ) เลขที่ 299 อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สี่แยกการเรือน) เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 3/2565 โดยประธานได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ที่ให้เกียรติมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ พร้อมแจ้งถึงปัญหาระหว่างสื่อมวลชนอาชีพ กับสื่อพลเมือง ซึ่งปัจจุบันนี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนแยกแยะไม่ออกว่าสื่อใดคือสื่อหลัก สื่อใดคือสื่อพลเมือง ซึ่งไปจดเว็บไซต์และตั้งชื่อสื่อต่างๆ ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ ส่งผลให้เกิดปัญหาและทำให้ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างเข้าใจผิด จึงขอแจ้งให้คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ช่วยสอดส่องและเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ทราบถึงองค์กรสื่อต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันสื่อออนไลน์ ที่มาในรูปแบบของนักธุรกิจ เข้ามาสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการ ทำให้มีการเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อน
ซึ่ง การสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหม่
นี้ ค่อนข้างที่จะฉับไว ดังนั้น จึงอยากให้สมาชิกของสมาพันธ์ฯ ช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อให้องค์กรสื่ออาชีพ สามารถดำรงไว้และเป็นองค์กรหลัก ให้กับสังคมและประชาชนสืบต่อไป 

โดยในการประชุมในครั้งนี้ มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  นายอนันต์ นิลมานนท์ รองประธานสมาพันธ์ฯ,  นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาฯ, นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ผอ.สมาพันธ์ฯ, นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการฯ และคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายสุรชัย วิเศษโสภา, นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด, น.ส.สุพัตรา สมถวานิช, น.ส.ปิยสุดาจันทรสุข, นายอนุกูล จาโรทก, นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์, น.ส.ปัทมา นามวงษา เจ้าหน้าที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ น.ส.ปนัดดา เหล่าชูวงศ์ เจ้าหน้าที่สมาพันธ์ฯ จดบันทึกการประชุม ในโอกาสนี้...

#สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ)
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ