วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการ สถานศึกษา ประจำปี 2565
วันนี้ (16 ก.ย.65) ที่ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 
 นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการ สถานศึกษา ประจำปี 2565 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและขอขอบคุณท่านผู้บริหารสถานประกอบกิจการสถานศึกษาทุกแห่ง ที่ให้ความสำคัญและร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงงนสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 และได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตรในวันนี้
ด้านนางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการตามภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อผลักดันให้สถานประกอบกิจการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ลูกจ้างเกิดความปลอดภัยในการทำงาน และเป็นกลไกในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยให้ถูกต้องและยั่งยืน ส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ และรูปแบบการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกจ้าง นายจ้าง ในสถานประกอบกิจการ มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานประกอบกิจการ สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามภารกิจของสำนักงานฯ ในปีงบประมาณ 2565 มีสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับรางวัลต่าง ๆ จำนวน 144 รางวัล
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ธนาธร" ลงพื้นที่สัตหีบ ฝากผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลสัตหีบ "น้ำ" นิชนันท์ วังคะฮาต ที่มีอุดมการณ์และยืนเคียงข้างประชาชน ใ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ