วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรี Kick Off โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมบูรณาการความร่วมมือระดับพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน
วันนี้ (5 ก.ย.65) ที่สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายชูชีพ  พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี 2565 พร้อมกันกับพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 10 อำเภอ โดยมีผู้สนใจมาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก พร้อมกล่าวทักทายและต้อนรับประชาชนที่มาลงทะเบียนในวันนี้ ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดลงทะเบียน รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเน้นย้ำการให้บริการประชาชนให้เข้าใจง่าย สะดวก และรวดเร็ว ในแต่ละจุดให้บริการ
นางสาวนงนุช  กิติรัตน์ คลังจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มประสทธิภาพในการจัดสวัสดิการให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติในการคัดกรองเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบุตัวตนผู้มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยโครงการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอีก 47 หน่วยงานซึ่งจะเป็นหน่วยรับลงทะเบียนและหน่วยงานที่ช่วยในการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นผู้มีรายได้น้อย ตามหลักเกณฑ์ที่โครงการกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ลงทะเบียนมีคุณสมบัติเป็นผู้มีรายได้น้อยตัวจริงที่สมควรได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ตลอดจนเป็นการช่วยให้รัฐบาลใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่จนถึงวันที่ 19 ต.ค.2565 ผ่านทางเว็บไซต์ และหน่วยรับลงทะเบียน ประกอบด้วย สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ  ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย  จากนั้นภายในเดือนกันยายน จะประกาศผลการลงทะเบียน  เดือนมกราคม ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ ยืนยันตัวตน และเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรประชาชน ตามที่กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไป สำหรับการลงทะเบียนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้บูรณาการความร่วมมือระดับพื้นที่ ทั้งที่ว่าการอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริการประชาชนเชิงรุกทั้งสถานที่และอินเตอร์เน็ตสำหรับการลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน  (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ