วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ณ สำนักงานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ต.)กลุ่มพัน
เอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
เลขที่ 163/75 หมู่บ้านซื่อตรงเสนา
ถนนเสนานิคม 1 ซอย 15 แขวงเสนานิคมเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-561-4502 
     อ.วิชิต  ดิษประสพ
ประธานใหญ่(อ.ต.ร.)มอบบัตรประจำตัวสมาชิก(อ.ต.ร.)ใหม่ และมอบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมกฎหมายเบื้องต้นให้แก่. 
1) นายยุทธพลชัย  ศักดิ์เลิศล้ำ 
2) นางสาวสอางค์  ใคร่กระโทก
 3) นายบรรพต จำปาเรือง
>สมาชิก(อ.ต.ร.) เก่าที่บัตรหมดอายุหรือท่านที่สนใจลงทะเบียนอบรมกฎหมายเบื้องต้นหลักสูตร 3 ชั่วโมง กฎหมายรัฐธรรมนูญ หมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  สอบถามรายละเอียดใด้ที่.  มือถือID line064-51-66-794    
    (อ.วิชิต  ดิษฐประสพ)
  ประธานใหญ่(อ.ต.ร.)
        05/09/65
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ