วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดรวมพลคนคุณธรรมยกย่
งคนดีศรีอุตรดิตถ์
​​วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์  ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม โดยมีนายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย นายปรัชญา เสริฐลือชา อำเภอลับแล นายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอตรอนนายนิยม จันทร์เยี่ยม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดอุตรดิตถ์  ขึ้นรับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน องค์กรอำเภอคุณธรรมกับผู้ว่าราชการจัดหวัดอุตรดิตถ์ และคนดีศรีอุตรดิตถ์ “บุคคลต้นแบบ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” รวมทั้งสื่อมวลชนคุณธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติต้นแบบความดี เป็นการเสริมสร้างพลังในการทำความดี และขยายการทำความดีเพิ่มขึ้น 
ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นฝ่ายเลขานุการในการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีอุตรดิตถ์ รวมพลคนคุณธรรมและการแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในครั้งนี้ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลในการสร้างคนดี สังคมดี

​​ทั้งนี้ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดแสดงผล งานการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมพลังบวร ลานธรรม ลานวิถีไทย ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และศิลปินร่วมสมัยจังหวัดอุตรดิตถ์ และการยกย่อง เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม และบุคคลคุณธรรมด้านต่าง ๆ รวมทั้ง สื่อมวลชนคุณธรรม 
ที่ได้นำคุณธรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือมาใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิต จนเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดสังคมคุณธรรมและขยายผลต้นแบบในการทำความดีให้มีความหลากหลาย และเพิ่มจำนวนขึ้น
 
เอนก ธรรมใจ
รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565        พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ