วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - "คปภ.ปลุกพลังนักบิด เปิดโลกใหม่ให้คุ้มครอง ด้วยประกันภัย พ.ร.บ.ตามโครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำรอง เพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ.อย่างยั่งยืน
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ลานกิจกรรมด้านหน้า Hall 1 เซ็ลพลาซา อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายไพรัตน์ เพชรยวน รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมกันเปิดงาน “คปภ.ปลุกพลังนักบิด เปิดโลกใหม่ให้คุ้มครองด้วยประกันภัย พ.ร.บ.” โดยมี นางสาวสิริพักตร์ สุวรรณทัต ผอ.ฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้การต้อนรับ พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการ ข้าราชการตำรวจ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ผู้แทนส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาสาสมัครประกันภัย ประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วม ที่ ลานกิจกรรม ชั้น 2 โซนโรงภาพยนตร์ SF ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอยุธยา
นายชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กล่าวว่า ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ได้มอบหมายให้มาร่วมเปิดงานกิจกรรมดังกล่าว เพื่อปลุกพลังและรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องนิคมอุตสาหกรรมแก่เจ้าของรถ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และหันมาใส่ใจทำประกันภัย พ.ร.บ. ภายใต้โครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน เนื่องจากสถิติที่ผ่านมา พบว่าข้อมูลการจดทะเบียนรถสะสมภาพรวมทั้งประเทศ ณ วันที่ 31 ส.ค.65 มีรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนจำนวนกว่า 22 ล้านคัน ซึ่งเป็นรถที่จัดให้มีการประกันภัย พ.ร.บ. เพียง 14 ล้านคัน หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของรถที่จดทะเบียนทั้งหมด จากข้อมูลการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (1 ม.ค. 65-31 ส.ค. 65) ได้มีการเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถมากถึง 5,289 ราย คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนรถที่ไม่จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. จำนวนมาก โดยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ประสบภัยนั้นเกิดจากรถจักรยานยนต์ กล่าวได้ว่าการจัดกิจกรรม “คปภ. ปลุกพลังนักบิด เปิดโลกใหม่ให้คุ้มครองด้วยประกันภัย พ.ร.บ.” ในครั้งนี้ จะสร้างความตระหนักให้กับประชาชนให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันภัย พ.ร.บ. มากยิ่งขึ้น โดยได้เน้นกลุ่มเป้าหมายคือผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน และผลักดันให้ทุกพื้นที่มีการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างเต็มรูปแบบ
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว สำนักงาน คปภ. เล็งเห็นว่า จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และด้านเกษตรกรรม อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ในพื้นที่ภาคกลาง รวมถึง จ.พระนครศรีอยุธยา มีความพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องในการปลุกพลังและส่งเสริมประชาสัมพันธ์ เรื่องประกันภัย พ.ร.บ. ให้ตระหนักถึงความสำคัญ รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. รวมทั้งตั้งเป้าหมายผลักดันให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ในการทำประกันภัย พ.ร.บ. เต็มรูปแบบ 100% และจากข้อมูลการจดทะเบียนรถของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 พบว่ามีรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนสะสมจำนวน 272,740 คัน ซึ่งเป็นรถที่จัดให้มีการประกันภัย พ.ร.บ. เพียง 182,231 คัน หรือ ประมาณร้อยละ 66.81 ของรถที่จดทะเบียนทั้งหมดเท่านั้น

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการให้ความบันเทิงแก่ผู้เข้าร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม Roadshow การสร้างการรับรู้ด้านประกันภัย พ.ร.บ. ในย่านชุมชนใกล้นิคมอุตสาหกรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงกิจกรรมรณรงค์ ที่จัดให้มีการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากประกันภัย พ.ร.บ. การออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้จากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมินิคอนเสิร์ตจากคุณเต๋า ภูศิลป์ และซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป สำนักงาน คปภ. ได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 12 ต.ค. 65 นี้

เดชา  อุ่นขาว หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ