วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"จตุพร อ.กรมกิจการเด็กและเยาวชน" เป็นประธานมอบ รางวัล "เยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่ 6" 
วันที่ 1 ตุลาคม 2565  ที่ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร

นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานมอบ รางวัล"เยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 6" 
2565  จัดโดย ดร.นิชาภา สิงห์ณรงค์
ประธานสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ มอบรางวัลให้กับสถานศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อเด็กเยาวชนและคนพิการ 

โดยในโอกาสนี้ ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
กรุงเทพฯ เข้ารับรางวัล เยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการ "เยาวชนพัฒนาชาติ ไฝ่ศึกษา รักษาเอกราชและวัฒนธรรมไทย" 
ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก 
เยาวชน ผู้พิการ ด้านสถานศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาต่อเด็กและเยาวชน 

พร้อมกันนี้ นางสาวอัมพิกา เสนาวงศ์
และ นางสาวกวินารัตน์ อภัยศิลา คุณครูที่ปรึกษาลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมรับเกียรติบัตร รางวัล "เยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 6" ประจำปี 2565 ลูกเสือกองร้อยพิเศษ "เพชรบงกช" สาขาอาสาสมัครจิตอาสา โดยรวมลูกเสือกองร้อยพิเศษร่วมรับรางวัลอีก 12 คน ในนามโรงเรียนวัดสุทธิวราราม อีกด้วย

ซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้จะเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะครูของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม และเป็นกำลังใจผลักดัน ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ให้ปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป./

#โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ