วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กอ.รมน. จังหวัด สุพรรณบุรี
วันที่ 7 ต.ค. 65  เวลา 09.00 น. พ.อ.พีรฉัตร  พานทอง  รอง ผอ. รมน. จังหวัด ส.พ. มอบหมายให้พ.ต.รักเกียรติ  สีเดือน  รอง หน.  การข่าว  
ร.อ.ไกรศร อ่ำเกิด หน.ชุด ชรต.126  จ.ส.อ.สุชาติ ทัพเจริญ  ส.อ.วนัส  เฟื่องฟู  พล.อส.จิรัฎฐ์ อินทร์ปัญญา ชรต 126 ร่วมกับ  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี  สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี
ได้ร่วมกันจับกุมตัวบุคคลต่างด้าว จำนวน 1 ราย ได้แก่ นาย ซอ ดู ไล ไม่มีนามสกุล อายุ 20 ปี สัญชาติ เมียนมา บริเวณร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นทางเข้าโรงเรียนสหวิทย์ หมู่ ๕ ตำบลท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี  จว.สุพรรณบุรี โดยผู้ถูกจับมีท่าทางพิรุธเจ้าหน้าที่จึงได้เดินเข้าไปสอบถามพร้อมแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและขอตรวจสอบเอกสารประจำตัว ผู้ถูกจับไมรสามารถฟังพูดเข้าใจภาษาไทยได้ และไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานหรือหนังสือเดินทางให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบได้ จึงได้เชิญตัวมายังที่ทำการ ตม.จว.สุพรรณบุรี และร้องขอให้ MR.THEIN L WIN อายุ ๓๔ ปี สัญชาติ เมียนมา หนังสือเดินทางหมายเลข ME 689xxx มาเป็นล่ามแปล สอบถามผู้ถูกจับผ่านล่ามแปล โดยยอมรับว่าตนเองเป็นชาวเมียนมาชื่อ นาย ซอ ตู ไล ไม่มีนามสกุล อายุ 20 ปี ไม่มีเอกสารหลักฐานหรือหนังสือเดินทาง  ที่ได้รับอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรแต่อย่างใด โดยได้หลบหนีเดินทางเข้าทางช่องทางธรรมชาติชายแดน อ.แม่สอด จว.ตาก เพื่อมาอยู่กับเพื่อนและหางานทำงาน จว.สุพรรณบุรี แต่มาถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและถูกจับกุมเสียก่อน ตรวจสอบทางระบบสาระสนเทศ สตม.แล้ว ไม่พบประวัติการเดินทางเข้า- ออก ราชอาณาจักร หรือการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชณาจักรแต่อย่างใด จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่า "เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต"  เหตุที่เจ้าพนักงานจับโดยไม่มีหมายจับเพราะ เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำผิดซึ่งหน้าดังบัญญัติไว้ใน ป.วิอาญามาตรา 8 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ