วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

บีเจซี รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจําปี พ.ศ. 2565 ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16
 
นายธีระ วีรธรรมสาธิต (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี เป็นตัวแทนเข้ารับ “รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจําปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ” ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 จาก นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตประเวศ ชั้น 7
ข้อมูลเพิ่มเติม : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดทำรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับนายจ้างที่สามารถบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานที่ดีให้กับลูกจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนา การจัดการสวัสดิการแรงงานที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดในสถานประกอบกิจการให้แก่ลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างได้รับความสะดวกสบาย ความมั่นคงและความปลอดภัยในการทำงาน และ สวัสดิการที่เป็นผลดีต่อครอบครัวของลูกจ้าง อันนำไปสู่การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
###
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ