วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดปทุมธานี ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2/2565
 วันนี้ (25 ต.ค.65) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเข้าร่วมประชุม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2565 และจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าและความพร้อมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ลานไทร โรงพยาบาลปทุมธานี และกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ซึ่งกำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 05.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ตามที่ ศูนย์โรคหลอดเลือด สมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดจัดโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ระหว่าง วันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยร่วมกันจัดกิจกรรม 3 รูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และการออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่น ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 พร้อมกันทั่วประเทศ
นายวีรวิทย์ กุลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” คว้ารางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022” รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565 ในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ