วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นายกพัทยาแจงคืบหน้าสนามกีฬาเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง
ชลบุรี-นายกเมืองพัทยาแจงความคืบหน้าก่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้ดำเนินการ ชี้ลู่วิ่งและทางจักรยานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เต็มระบบเพราะเป็นต้องใช้บางส่วนเป็นทางขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เปิดเผยความความคืบหน้าการดำเนินการโครงการก่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก หลังจากเมืองพัทยาได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 336 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบผูกพัน 3 ปี (2565-2567) 

โดยในปีงบประมาณ 2565 ใช้งบประมาณ 140 ล้านบาท ล่าสุดการดำเนินการในปัจจุบันได้ผ่านขั้นตอนของการจัดทำราคากลาง และภายในเดือนตุลาคม 2565 จะเสนอกองพัสดุและทรัพย์สินเมืองพัทยาเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้ดำเนินการต่อไปตามขั้นตอน 

ในส่วนของลู่วิ่งและทางจักรยานได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่การใช้งานยังมีบางช่วงที่ต้องแก้ไข ยังไม่มีการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ จึงทำให้เกิดการกัดเซาะของน้ำฝนในบางช่วง จนเกิดตะกอนดินทับถมลู่วิ่ง ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ทำการแก้ไขแล้ว 

และมีความจำเป็นต้องปิดลู่วิ่งและทางจักรยานในบางช่วงเพื่อเป็นเส้นทางขนส่งและลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง เนื่องจากสภาพถนนที่ต้องก่อสร้างควบคู่ไปกับสนามกีฬา ซึ่งหากเริ่มก่อสร้างตามแผนที่กำหนดในระยะต่อไป จะทำให้เกิดความสมบูรณ์ตามแผนการก่อสร้าง
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ