วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

องค์กรประสานภาครัฐ พร้อมคณะลงพื้นที่ภูดานยาวเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน
มุกดาหาร / องค์กรประสานภาครัฐจังหวัดมุกดาหาร 
 โดยการนำของนายกิตติธัช กิตติวุฒิภัทร ประธานองค์กรประสานภาครัฐ   เป็นองค์กรภาคประชาชนในการช่วยเหลือประสานงานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร  หลังจากได้รับคำร้องจากชาวบ้านตำบลบ้านบาก  ร้องขอ ความช่วยเหลือสนับสนุนการติดตั้งแผงโซล่าเซล สำหรับใช้สูบน้ำบาดาลในพื้นที่ภูดานยาว  จึงได้ประสานความร่วมมือไปยัง พลตรีวิชัย   มารศรี   อดีตผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ผู้ประสานงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   นางกัลยากร   สุขสานต์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร  พร้อมคณะจึงได้ลงพื้นที่ภูดานยาว ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร   เพื่อสำรวจสถานที่ที่จะใช้ติดตั้งแผงโซล่าเซล สำหรับใช้สูบน้ำบาดาล   โดยมีนายพล  ผิวเหลือง ผู้นำชุมชนภูดานยาว บ้านบาก ต.บ้านบาก  อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  ได้เป็นผู้ให้ข้อมูล ถึงสภาพปัญหาที่ต้องการขอรับการสนับสนุนในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อใช้ในการสูบน้ำบาดาล ให้กับประชาชนใน 3 หมู่บ้าน  ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก จำนวน กว่า 500 ครัวเรือน     
          ซึ่งบ่อน้ำดังกล่าวได้มีการขุดเจาะมาตั้งแต่ ปี 2525 ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตติดต่ออุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีแดง พร้อมกันนี้นายพล  ผิวเหลือง ผู้นำชุมชน ยังได้เสนอให้ทางจังหวัดมุกดาหาร ผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากสภาพพื้นที่ภูดานยาว บ้านบาก  ในอดีตเคยเป็นพื้นที่สีแดง ปัจจุบันมีสภาพผืนป่า ที่อุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้ เต็งรัง ป่าไม้นานาพันธุ์ และ ลานหินปุ่มธรรมชาติเป็นบริเวณกว้าง สวยงาม น่าทึ่ง 
           นายวิเศษ   สกุลไทย อายุ 67 ปี  ตัวแทนชาวบ้านบาก  เปิดเผยว่า  อยากได้บ่อน้ำที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะน้ำในบ่อนี้ชาวบ้านใช้มาหลายปีแล้ว แต่บ่อน้ำยังไม่ถูกต้อง ได้เจาะมาตั้งแต่ปี 2525 (ตั้งแต่ ผกค. ออกมามอบตัว ) เพราะว่าชาวบ้านในหมู่ 1 และหมู่ 2 ไม่มีน้ำใช้ จึงได้ขอใช้น้ำประปาที่ภูดานยาว มีความลึกกก 100 เมตร บ่อน้ำนี้มีน้ำเยอะ ชาวบ้านใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร เลี้ยงสัตว์ อยากได้แผงโซล่าเซลล์ มาติดตั้งแทนไฟฟ้า ชาวบ้านบ่นว่าค่าไฟฟ้ามันแพง ชาวบ้านลำบาก
           ด้านนางกัลยากร   สุขสานต์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์  ผลิตกระแสไฟฟ้า สำหรับใช้สูบน้ำจากบ่อบาดาล และพร้อมที่จะรับไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้การช่วยเหลือ อีกทั้งจะให้การสนับเพื่อผลักดันให้ภูดานยาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร
           ขณะที่พลตรีวิชัย   มารศรี   อดีตผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2   ผู้ประสานงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่า เรื่องดังกล่าวรับที่จะไปประสานงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถูกต้องระเบียบของทางราชการด้วย
     
ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ