วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ดีแทคคว้า 4 รางวัล เป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากเวที HR Excellence Awards Thailand 2565 
26 ตุลาคม 2565 – ดีแทคคว้ารางวัล HR Excellence Awards Thailand ประจำปี 2565 รวม 4 รางวัล ที่ยกย่ององค์กรไทยในความสำเร็จจากการบริหารทรัพยากรบุคคล จากสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ โดยดีแทค ได้รับรางวัลในความเป็นเลิศด้านความหลากหลาย และเท่าเทียม ด้าน HR Tech ด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจยุคใหม่ และความเป็นเลิศขององค์กรนายจ้าง ทั้ง 4 รางวัลประกอบด้วย
1. รางวัล Silver ความเป็นเลิศด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และความเท่าเทียม (Excellence in Diversity, Equity and Inclusion) ดีแทคเป็นองค์กรที่มีความหลากหลาย ในการดูแล พัฒนา ให้โอกาสพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมถึงมีสวัสดิการที่ตอบโจทย์พนักงานทุกคน เช่น พนักงานสามารถลาคลอดโดยได้รับค่าจ้างถึง 6 เดือน เรามีสวัสดิการให้กับพนักงานกลุ่ม LGBTQ เช่น การลาเข้าพิธีสมรส ลาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศ เป็นต้น
2. รางวัล Silver ความเป็นเลิศด้าน HR Tech (Excellence in the Use of HR Tech) ดีแทคได้ดำเนินการศึกษาและลดขั้นตอนการทำงานของพนักงาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีออโตเมชันเพื่อให้ทำงานบางประเภทแทนพนักงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยลดเวลาการทำงานของพนักงานได้อย่างมาก เช่น สามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นของผู้สมัครงานจาก 3 วัน เหลือเพียง 3 วินาที เท่านั้น เป็นต้น ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยทำให้พนักงานสามารถมีเวลาในการทำงานอื่นๆที่มีคุณค่าได้มากยิ่งขึ้น

3. รางวัล Silver ความเป็นเลิศในการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจยุคใหม่ (Excellence in Business Transformation) ดีแทคสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องต่อแผนงานธุรกิจใหม่ ซึ่งดีแทคได้ปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นมากกว่าผู้ให้บริการการเชื่อมต่อโทรคมนาคมอย่างเต็มรูปแบบ (Go Beyond Mobile Connectivity) ด้วยการนำเสนอบริการใหม่ๆ ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์เชื่อมโลกดิจิทัลเข้ากับไลฟ์สไตล์คนไทย ช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ท่ามกลางเศรษฐกิจ การแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

รวมถึงจุดยืน ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Business) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และได้กำหนดพฤติกรรมสี่ประการ เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานของดีแทคภายใต้วิถีการทำงานในยุค next normal คือ always explore (เรียนรู้อยู่เสมอ), create together (สร้างสรรค์ร่วมกัน), keep promises (รักษาสัญญา) และ be respectful (ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน) โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเป็นธรรม เราให้ความเคารพพนักงาน ลูกค้า พันธมิตร และสังคมที่เราเข้าไปทำธุรกิจ และเราจะไม่อดทนต่อการกลั่นแกล้ง การคุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ

4. รางวัล Bronze ความเป็นเลิศขององค์กรนายจ้าง (Excellence in Employer Branding) รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นความเป็นผู้นำของดีแทคในความทุ่มเทดูแลให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข ด้วยแพลตฟอร์มที่พนักงานสามารถเลือกวางแผนการเติบโตในวิชาชีพได้เอง นโยบายการทำงานจากที่บ้าน ที่กำหนดชัดเจนเกี่ยวกับความคาดหวังและเป้าหมายต่างๆ โดยให้อำนาจและอิสระในการทำงาน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้อย่างยืดหยุ่น ในขณะเดียวกันก็ชัดเจนในเรื่องการวัดผล ซึ่งเป็นสไตล์การบริหารงานแบบ ‘tight-loose-tight’

ชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “รางวัล HR Excellence Awards Thailand ปี 2565 ทั้ง 4 รางวัลเป็นการการันตี ถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าของดีแทค จากพนักงานที่ส่งมอบบริการให้เข้าถึงลูกค้าอย่างใส่ใจ ดีแทคใช้รูปแบบการทำงานแบบผสมผสาน (hybrid work) ที่ให้พนักงานสามารถกำหนดรูปแบบการทำงานได้ด้วยตนเอง และสามารถทำงานจากนอกสำนักงานได้ ภายใต้หลักการบริหารงานแบบ ‘tight-loose-tight’ ที่มีการกำหนดเป้าหมายและความคาดหวังที่ชัดเจน แต่ยืดหยุ่นในวิธีการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานอย่างมีอิสระและกระตือรือร้นในการสร้างผลงานที่ดีที่สุด วัฒนธรรมดังกล่าวช่วยให้บุคลากรของเรามีความสุขในการทำงาน และขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด”

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ