วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สุพรรณบุรีจัดกิจกรรม WALK RUN BIKE 8 FIGHTING STROKE แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ (30 ต.ค.65) ที่บึงลำสมุห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม WALK RUN BIKE 8 FIGHTING STROKE แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ พร้อมกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นการรวมพลังขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายโรงพยาบาลจากจังหวัดต่างๆ และประชาชนทั่วประเทศ โดยในปีนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศเขตสุขภาพ ที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสร้างตระหนักรู้ให้กับประชาชนมีส่วนร่วมการออกกำลังกายมากที่สุด จึงเกิดเป็นขวัญกำลังใจ นำความปลาบปลื้มมาสู่คณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าต่อปวงชนชาวไทย
 ด้านนายรัฐพล เวทสรณสุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์สิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงาน "โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติฯ"หัวข้อ แผ่นดินไทย ไร้สโตรค ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและแบบอย่างของประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ เพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง วิธีการป้องกันและการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชนทั้งประเทศเป็นการลดอัตราการพิการและเสียชีวิต และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ให้ประชาชนทั้งประเทศออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค 
การจัดงานครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนโครงการ ฯ ผ่านเขตสุขภาพ 13 แห่งทั่วประเทศ โดยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองและกิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ในทุก 77 จังหวัดทั้งประเทศ ที่มาร่วมจัดงานพร้อมกัน
สำหรับการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,562 คน เป็นการตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีห่างไกลโรค 
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนด้วย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ