วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

องค์การสืบสวนการทุจริต (FIO) ช่วยชาวฐานรากทวงวัดคืนจากพวกมารศาสนา
      เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 "ด๊อกเตอร์บ้านนอก" ดร.สุขอนันต์ (ก้องภพ) วังสุนทร ประธานกรรมการบริหาร องค์การสืบสวนการทุจริต (FIO) พร้อมคณะกรรมการภาคอีสานตอนบน ลงพื้นที่รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวฐานรากตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อหวังเป็นที่พึ่งสุดท้ายของชาวบ้านน้ำโมง สืบเนื่องมาจาก....
เมื่อ พ.ศ. 2560 ชาวบ้านร่วมกับพระอาจารย์นักพัฒนารูปหนึ่ง ได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดร้าง ชื่อวัดดอนน้อย ขึ้นมาเพื่อหวังจะได้ยกฐานะเป็นวัดมีพระที่ตนเองเคารพนับถือมาจำพรรษา จะได้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำโมง หมดเงิน หมดแรง บริจาคที่ดินจับจองของตนเอง ให้วัดเพื่อขอออกโฉนดที่ดินประมาณ 8 ไร่ จากที่ดินเดิมของวัดมีเพียง 25 ตารางวา รวมแล้วมูลค่าในการปฏิสังขรณ์หมดไปหลักสิบล้าน
   ต่อมา พ.ศ.2563 ชาวบ้านทราบว่าจะต้องไปขออนุญาตปฏิสังขรณ์วัดร้างกต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย จึงได้มอบหมายตัวแทนไปยื่นขออนุญาต โดยมีเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ ได้เซ็นเห็นชอบในแบบฟอร์มการขออนุญาตแล้ว จึงได้นำแบบฟอร์มการขออนุญาตไปยื่นต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเอกสารไม่ถูกต้องให้กลับไปแก้ไขใหม่ ตัวแทนจึงนำเอกสารมาแก้ไขใหม่ หลังจากแก้ไขแล้วกลับไปยื่นใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย แจ้งว่าไม่สามารถอนุญาตให้ตัวแทนชาวบ้านได้ เพราะได้อนุญาตให้บุคคลอื่นไปแล้ว 
     ต่อมาชาวบ้านพยายามค้นหาจนได้เอกสารแบบฟอร์มการขออนุญาตของบุคคลดังกล่าว เป็นการขออนุญาต พ.ศ. 2564 หลังจากชาวบ้านน้ำโมงไปยื่นขอ 1 ปี เป็นข้าราชการบำนาญ ยศร้อยตรี จากจังหวัดเลย เป็นผู้ขออนุญาตปฏิสังขรณ์วัดดอนน้อย (ร้าง) ทำให้ชาวบ้านทั้งตำบลต่างพากันมึนงง...และเกิดความสงสัย เพราะบุคคลดังกล่าวไม่มีใครรู้จัก และไม่เคยมีส่วนร่วมใด ๆ กับชาวบ้านในการปฏิสังขรณ์วัดดอนน้อย (ร้าง) เลย
    โดยในเอกสารระบุว่าเมื่อ พ.ศ. 2565 จังหวัดหนองคายได้ส่งหนังสือการเห็นชอบการขออนุญาตปฏิสังขรณ์วัดดอนน้อย (ร้าง) ของร้อยตรีจากจังหวัดเลย ไปให้มหาเถรสมาคมอนุญาต แล้ว ชาวบ้านพยายามต่อสู้ ร้องเรียนไปหลายแห่ง แต่ก็ไม่เป็นผล ชาวบ้านทั้งตำบลเกิดความทุกข์ หมดที่พึ่ง จนในที่สุดมี ดร.ดวงเนตร ปัญญาใจ ซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่มีส่วนร่วมกับการปฏิสังขรณ์วัดดอนน้อย ได้แจ้งให้ชาวบ้านร้องทุกข์มายัง ดร.สุขอนันต์  วังสุนทร ประธาน FIO
     จากข้อมูลและเอกสารที่องค์การสืบสวนการทุจริต (FIO) ได้รับจากชาวบ้านและข้อมูลเชิงลึก เป็นที่น่าสงสัยว่า ความไม่ชอบธรรมที่ข่มเหงจิตใจของชาวบ้านตำบลน้ำโมงในครั้งนี้ มีผู้อยู่เบื้องหลังในการสั่งการเป็นถึงพระผู้ใหญ่สายธรรมยุตในจังหวัด ที่กำลังไล่ช็อปปิ้งวัดร้าง เพื่อสร้างปารมีแข่งพระมหานิกาย 
     "ด๊อกเตอร์บ้านนอก" ได้กล่าวว่า จากการพูดคุยกับชาวบ้าน ผมสงสารพวกเขา ผมสัมผัสถึงความรู้สึกเจ็บใจ คับแค้นใจ ที่ถูกพระผู้ใหญ่สายธรรมยุตทำกับพวกเขาเหล่านี้ พวกเขาบอกกับผมว่าจะขอต่อสู้และรักษาวัดดอนน้อย ให้เป็นวัดของชาวบ้านน้ำโมง และมหานิกาย จนถึงที่สุดถ้าองค์การสืบสวนการทุจริต (FIO) ยืนเคียงข้างพวกเขา และผมก็ให้สัญญาใจกับชาวบ้านว่า จะขอยืนเคียงข้างชาวตำบลน้ำโมงในการทวงคืนความยุติธรรม ความชอบใจ ไปพร้อมกับพวกเขา ยิ่งเป็นพระ เป็นข้าราชการ มาทำข่มเหงจิตใจของชาวฐานราก ผมยิ่งยอมไม่ได้ ผมจะดำเนินการช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งสุดท้ายให้ชาวตำบลน้ำโมง ผมเป็นสายบุญอยู่แล้ว ผมจะร่วมกับชาวฐานรากจัดการกับพวกพระและข้าราชการที่กัดกินศาสนาและสังคมไทย สร้างความเดือดร้อนให้ชาวฐานรากให้ถึงที่สุด....โดยเบื้องต้นจะมำหนังสือคัดค้านการให้อนุญาตไปยังสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการมหาเถรสมาคม และกำลังรวบรวมหลักเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานของรัฐทุกคนที่มีลงนามเห็นชอบในใบขออนุญาตปฏิสังขรณ์วัดดอนน้อย (ร้าง) ของร้อยตรีจากจังหวัดเลย ทั้งข้าราชการและพระ ที่ใช้อำนาจของตนเองเลือกปฏิบัติในเรื่องนี้

FIO.001
ดร.สุขอนันต์ วังสุนทร
รายงาน
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ