วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์ มอบอาหาร น้ำดื่ม แก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง 
โดย ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. (ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์-อุทัยธานี) 
     วันที่ 21 ต.ค.65 เวลา 10.00 น. พ.ต.ต.เกียรติพร สวัสดิเทพ สว.ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. , ร.ต.อ.อภิรักษ์ มีบุญ รอง สว.ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. พร้อมจิตอาสาตำรวจทางหลวงนครสวรรค์ ได้ร่วมกันมอบอาหารกล่อง , อาหารแห้ง , น้ำดื่ม ให้แก่ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าว มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลายหลังคาเรือน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ