วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะหารือคณะสมาคมสถาบันปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมพูดคุยแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความร่วมมือ ขานรับโครงการปอเนาะสีขาว ปราศจากยาเสพติด  
วันนี้ 4 ตุลาคม 2565 ที่ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมต้อนรับ คณะสมาคมสถาบันปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย นายสุวารี สาแล นายกสมาคมสถาบันปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เข้าพบปะหารือและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ พร้อมบูรณาการร่วมกันด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันปอเนาะ ก่อนเสนอโครงการสถาบันปอเนาะสีขาวปลอดยาเสพติด 

》 โอกาสนี้ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า "ยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนงานไปด้วยกัน ทั้งนี้ นโยบายหลักที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า คือการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับทั้งในชุมชน,สถาบันการศึกษา,ตาดีกา, การขับเคลื่อนงานผ่านสภาประชาธิปไตยตำบลที่ร่วมสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนพื้นที่ด้วยการคัดกรองบุคคลที่เสพยาเสพติดและมีพฤติกรรมก้าวร้าวมาบำบัดรักษาก่อน ทำให้พื้นที่ปลอดภัย ควบคู่กันไป กับศูนย์การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชน (CBTx) รวมถึงขอความร่วมมือในสถานศึกษาคัดกรองนักเรียนในสถาบัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดและร่วมกันเดินหน้านโยบายแก้ปัญหายาเสพติด เพื่อคืนคนดีกลับสู่สังคม ในส่วนของการใช้กำลังและการบังคับใช้กฎหมายจะพยายามให้ลดน้อยลงมากที่สุด เน้นการพูดคุยด้วยกระบวนการยุติธรรมมาต่อสู้ เพราะเราทุกคนคือประชาชนในประเทศไทย" 

》ด้าน นายกสมาคมสถาบันปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า "ทางคณะฯ มีความตั้งใจที่จะร่วมการทำงานเพื่อสันติสุขในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหวังว่าแม่ทัพภาคที่ 4 ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ตั้งใจทำงานในพื้นที่เพื่อความสุขของประชาชนทุกคน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดสามารถแก้ไขได้และรู้สึกดีใจที่ได้ฟังนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายหลักโดยเฉพาะการสร้างพื้นที่สถาบันปอเนาะสีขาวปลอดยาเสพติด้วยการขึ้นป้าย รวมถึงด้านความมั่นคงมีแนวคิดลดการใช้กำลังเน้นแนวทางสันติวิธีด้วยการพูดคุยและขอให้ดูแลพื้นที่ให้กลับมาสันติสุขโดยเร็ว" 

》ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้ร่วมพูดคุยและหารือด้านการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานบันการศึกษาปอเนาะ ซึ่งยาเสพติดเป็นปัญหาหลักที่จะต้องร่วมมือกัน รวมถึงหารือนโยบายปอเนาะสีขาวปลอดยาเสพติดภายในรั้วโรงเรียน และสถานบันการศึกษาที่ปลอดยาเสพติด เมื่อผ่านการประเมิน และทำโรงเรียนสะอาดปราศจากยาเสพติดแล้ว สามารถขึ้นป้ายบ่งชี้ เป็นโรงเรียนสีขาวปราศจากยาเสพติด ตลอดจนแนวทางการให้องค์ความรู้ในเรื่องของภัยยาเสพติดรวมถึงการต่อต้านและป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ต่อไป 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ