วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

23 ปี ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว...อย่างต่อเนื่อง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
 เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว สานต่อแนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET… A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING "มากกว่าความอบอุ่นคือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน" 

ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 แล้ว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจกผ้าห่มให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ สภาพอากาศแปรเปลี่ยน รวมไปถึงผู้พิการและผู้ยากไร้ ตามชุมชน ในพื้นที่เขตอำเภอบึงสามพัน จำนวน 1,000 ผืน 

โดยมีหัวหน้าหน่วยราชการในอำเภอบึงสามพัน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับสมอทอด นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าชุมชนและประชาชน ในพื้นที่มาร่วมรับมอบที่หอประชุมอำเภอบึงสามพัน ที่ผ่านมา./

#จิรพัฒน์ รุจิโชติบวรกุล/แดง
บึงสามพัน/ผู้สื่อข่าวเพชรบูรณ์ 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1 / 2566  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ